Наказание за застраховка

Законът

От началото на 2012 г. пътната полиция увеличи глобите занякои видове нарушения на правилата за движение по пътищата. Повечето от промените засегнаха правилата на OSAGO. Това е автомобилна застраховка, която принадлежи към категорията задължителна. CMTPL ви позволява да плащате парична компенсация на собствениците на превозни средства в случай, че има вреди за тяхното здраве, живот и имущество. Платената сума може да достигне размер от четиристотин хиляди рубли. В случай на причиняване на повече щети, разликата се плаща от виновния.

Законодателният акт за въвеждането на OSAGO бешеприет през 2003 г. Според неговите разпоредби, шофиране в отсъствието на политика, потвърждаваща сключването на договора "avtograzhdanki" е забранено. Законодателството предвижда глоби без застраховка на шофьора. Инспекторът на Държавната инспекция по безопасност на движението в този случай има право да закара колата до паркинга. Липсата на застрахователна полица е основата за отказ от регистриране на превозно средство, отстраняване от регистъра и преминаване на проверка на превозното средство. Целта на OSAGO е да предпази собственика на автомобила от изплащане на обезщетение на пострадалия.

Наказание за осигуряване в случай на отсъствиеводачът може да бъде издаден в размер на сто рубли. Инспекторът обаче има право да се ограничи до предупреждение. Същевременно договорът за задължително застраховане ТПП трябва да бъде сключен без неуспех. Наказанието се отнася само до липсата на политика в ръцете на водача.

Наказание за застраховка в размер на триста рублисе таксува в случаите, когато контролът върху кола не е документиран. Същата сума на водача може да бъде загубена, ако той наруши условията на застрахователната полица по датите на ползване. Въпросът е, че срокът, определен за договорите на OSAGO, е дванадесет месеца. Периодът на използване на превозното средство може да бъде намален по искане на водача. Цената на полицата е намалена. Периодът, в който автомобилът работи, също намалява. Често това право се използва от шофьори, които предпочитат да не напускат гаража с появата на студено време. Същото наказание се получава от лицето, управляващо автомобила, ако то не е посочено в документа OSAGO. Политиката трябва да съдържа пълното си име.

Наказание за застраховка варираща от петстотин доосемстотин рубли могат да бъдат записани на гражданина, управителя на превозното средство, в случай че липсва политиката на OSAGO и договорът с организациите, които го издават. Съгласно законодателните актове на Руската федерация срокът за придобиване на този документ е ограничен до пет дни след получаване на право на управление на кола. Глобата за липсата на застраховка ще бъде издадена от инспектора, дори ако този срок все още не е изтекъл след закупуването на автомобила. Плащането на сумата може да бъде заменено със забрана за експлоатация на автомобила и премахване на регистрационните номера от него. Тази разпоредба влиза в сила от 1 януари 2013 г. Номерата и правото да се експлоатира колата ще бъдат върнати на гражданина само след отстраняването на причините, които служат като основа за забраната.

Наказание за застраховка в случай на забавяне на периодадействието може да бъде изпълнено в диапазона от петстотин до осемстотин рубли. Това нарушение е най-сериозното от всички правила на OSAGO. Какво наказание за шофиране без застраховка ще бъде назначено инспектор, той ще бъде на него да реши. В допълнение към необходимостта да се плати сума пари, колата ще бъде лишена от държавни номера, и водачът ще загуби правото да управлява превозното средство. Ако срокът на закъснението е по-кратък от тридесет дни, застрахователното дружество не изпълнява задължението си да плати обезщетение.

Покупката на полицата за застраховка "Гражданска отговорност" е възможна в присъствието наВалиден купон, посочващ преминаването на техническата проверка. Този документ може да бъде заменен с международен сертификат или диагностична карта. Всички документи трябва да са валидни към момента на кандидатстване за застраховка.

Коментари (0)
Добавете коментар