Кой ще защити правата на водача?

Законът

Със сигурност всеки, който шофира самостоятелнокола или мотоциклет, са срещнали нарушения на собствените си законни права и интереси, които са гарантирани от Гражданския кодекс и правилата на пътя. Опитали ли сте се да защитите случая си, като се сблъскате с нарушение?

шофьорска книжка
Защитата на правата на водачите не е само задачасамите собственици на коли, но също така и служители на правоохранителните органи, например служители на пътната служба или инспектори по безопасност на движението по пътищата. Въпреки съществуващите правила шофьорът често спира, дори и да няма нарушения от негова страна.

Нека се опитаме да разберем. Важно е да се знае добре цялата регулаторна рамка, която регулира правилата за движение. За съжаление, дори малък списък от правила не е напълно разбран от всички или те са забравени след успешно преминаване на изпита за получаване на свидетелство за управление. Препоръчваме ви да прочетете отново правилата. Те описват, на първо място, задължения, но въз основа на това е възможно да се идентифицират определени права на водача. Например, на еквивалентно кръстовище, предимството е колата, която се движи отдясно. Имате предимство, ако друга кола се приближава от ляво.

защита на правата на водача
Много често се нарушават правата на водачаслужители на инспектората за безопасност на движението, точно в случай че той не притежава елементарните правила. Когато не знаете всички точки от този важен нормативен документ, инспекторът може да ги третира като полезен за него.

Правата на водача също се съдържат в Гражданския кодекс.Код. Например, ако водачът напусне автомобил или мотоциклет на платен паркинг, между него и администрацията за паркиране се сключва договор за складиране на превозни средства. Ако "стоманеният кон" е повреден или изгубен, отговорен е собственикът на паркинга.

Друг важен документ, който регулираправа и задължения на водача, е Кодекса за административните нарушения (глави 11 и 12, както и на някои членове от други части на документа). За да не бъдат нарушени вашите права, опитайте се да спазите изискванията, които са посочени в нея. В допълнение, от Кодекса, ще научите за размера на глобата, която можете да запишете, ако пренебрегнем съблюдаването на правилата за движение по пътищата.

правилата на водача
Някои статии също ще бъдат важниНаказателния кодекс. По-специално, той забранява на жертвата да напусне пътнотранспортно произшествие. Това важи дори и ако не сте виновни за произшествие. Ако сте пострадали при злополука, правото в този случай ще бъде да получите цялата възможна помощ от всеки друг пътникопотребител.

Трябва също така да знаете, че не трябваизлезте от колата, когато спрете офицера на DPS. Инспекторът има право да ви помоли да напуснете салона само ако се съмнява, че сте трезвен, подозирате, че колата ви е дефектна и лично заплашвате другите участници в движението. Освен това той може да ви помоли да излезете, за да съгласувате номера на двигателя и тялото на колата.

Основният ви защитник е само Законът. Ако правата ви са нарушени, обърнете се към съда.

Коментари (0)
Добавете коментар