Каква е наказанието за липсата на автомобилна застраховка? Колко трябва да платите за липсата на застраховка?

Законът

Вероятно повечето от шофьорите са посетилиситуация, при която е необходимо да се нарушат правилата за движение и да се отиде без OSAGO. Съгласно действащите правила се налага глоба за липсата на застраховка. Независимо дали политиката на OSAGO е била забравена у дома, независимо дали е просрочена или не на ниво шофьор, това е престъпление. Ако някой от полицаите спира, му се предоставят санкции. Нека да разгледаме всяка ситуация поотделно.

наказание за липса на застраховка

Поли остана у дома

Ако застраховката съществува, но водачът я напуснау дома или на друго място, той ще трябва да плати глоба за отсъствието на застраховка в размер, равен на 500 рубли. Престъплението е записано в член 12.37 от Кодекса в част първа.

От друга страна, служителите имат право да се съмняватв присъствието на политиката. И ако е невъзможно да се докаже, тогава престъплението може да бъде приравнено на липсата на документа като такъв. След това престъплението е квалифицирано съгласно член 12.37 от Административнопроцесуалния кодекс на част втора, а наказанието за отсъствие на застраховка този път е 800 рубли.

Инспекторът винаги е прав

Следва да се отбележи, че служителят на DPS ще бъде прави в двата случая. Следователно, оплакванията за тези действия в бъдеще ще станат безсмислени. Оказва се, че всичко зависи само от водача. Например, той може да поиска от близък човек да донесе политика или да отиде сам за себе си, оставяйки колата в отдела за КАТ. Но ако няма просто време за това, тогава в протокола, съставен в съответния параграф, трябва да се отбележи, че водачът не е съгласен с решението на полицейския служител, тъй като всъщност застрахователната полица съществува, но той остава вкъщи.

глоба поради липса на застраховка

В този случай е възможно да се плати глоба залипса на застраховка в размер на 500 рубли. Трябва обаче да се подготвите за допълнителни проблеми. Необходимо е обаче да се изправи заедно с политиката към отдел "КАТ" и да се напише изявление за преразглеждане на чл. От Кодекса за административните нарушения, който е поверен на административна отговорност.

Но ако служител на ДПС има добро настроение, може би шофьорът ще успее да се добере с устно предупреждение, след което ще се прибере за политика.

Ако водачът не носи политика с него,от страх да не го загубите, трябва поне да носите фотокопие на документа в жабката. Изключителна пътна полиция за липсата на застраховка все още трябва да плати, но вече няма спор коя статия да се квалифицира като престъпление, а вие трябва само да платите 500 рубли.

Каране без застраховка

Веднъж, през 2008 г., можете спокойно да каратебез политика за един месец след изтичането на предишната политика. Може да изглежда странно, но днес има шофьори, които наивно вярват, че такова правило продължава да действа.

каква е наказанието за липса на застраховка

Това обаче е далеч от случая. Дори ако са изминали няколко минути след изтичането на предишния OSAGO, служител на DPS, който е спрял даден водач, се квалифицира като престъпление. Какво наказание ще последва? Размерът на санкцията за липсата на застраховка в този случай ще бъде равен на 800 рубли.

Независимо от обстоятелствата, които водачът е подготвилза обяснения те няма да помогнат. Освен това не трябва да забравяме, че политиката вече не се издава без техническа проверка. Ето защо трябва да се подготвите добре предварително и да се погрижите да получите и двата документа навреме.

Единственото обстоятелство, оправдаващо шофирането без застраховка, е закупуването на автомобил преди по-малко от 10 дни.

глоба за липсата на застраховка

Просрочена застраховка

Какви са санкциите за липсата на застраховка, ниеразбрах. Нека сега да си представим, че застрахователната полица съществува, но е закъсняла. От горното е ясно, че и това е престъпление. Но какво наказание ще последва? Просрочена политика е равна на нейното отсъствие. Ето защо престъплението се определя от член 12.37 от Кодекса за административните нарушения, част втора и се наказва с глоба от осемстотин рубли.

По този начин, лоша памет в този случайТова ще се окаже не много приятни последици за чантата. Следователно, най-добре е да си припомните отново след няколко седмици как ще изтече политиката, за необходимостта от замяна.

Водачът не е вписан в застраховката

Същото се случва и онзи, който управлява колата, нее вписана в застрахователната полица. Тогава, въпреки сегашната OSAGO, наказанието все още трябва да плати. Освен това това задължение дори не се отнася за водача, а за собственика на превозното средство. В края на краищата той се довери на колата си на някой, който не е вписан в застрахователния документ. Ето защо той е отговорен за тези действия.

За такова престъпление ще трябва да изложите 500рубли. Ако други хора трябва да управляват превозното средство, те трябва да бъдат посочени в политиката. Дори ако първоначално тя е издадена само за един шофьор, не е трудно да се реорганизира. За да направите това, просто идвайте в офиса, плащайте разликата и получавате нов OSAGO.

размер на санкцията за липса на застраховка

Някои майстори обаче се опитват бързода изготви пълномощно в момент, когато служител на ДПС, който спира колата, се доближава до нея. Разбира се, не е нужно да потвърждавате с нотариус и достатъчно хартия се запълва на ръка. Въпреки това, като се имат предвид всички елементи, които трябва да се съдържат в него, е малко вероятно, че за толкова кратко време ще бъде възможно да се направи всичко правилно. Пълномощното за управление на моторно превозно средство в идеалния случай трябва да съдържа:

  • данни за паспорта на собственика;
  • информация за колата;
  • данни за паспорта на водача, която е поверена на ръководството;
  • предполагаемите действия с колата.

Толкова много да пиша, за дадокументът на служителя на DPS изглежда доста убедителен. Следователно, ако е планирано едно пътуване с водач, което не е включено в политиката, трябва да се погрижите за това и да изготвите пълномощно преди пътуването.

Внимание: сезонна политика на OSAGO

Обичайният срок, за който се издава застраховка,е една година. Но ако не очаквате колата да бъде използвана през цялата година, можете също да издавате сезонен документ. Същевременно, ако се случи, че водачът ще трябва да шофира и да бъде спрян от полицейски служител, той ще бъде наказан, подобно на колко (за липса на застраховка) нарушителите плащат, т.е. 500 рубли. И тези плащания ще трябва да се извършват всеки път, когато водачът е спрян.

заключение

колко е наказанието за липса на застраховка

Изводът от горното е недвусмислен: за дизайна на застраховката, трябва да помислите тогава, докато предходната все още работи. Добавете към това, а дори и такъв неприятен момент, като да влезете в инцидент. Размерът на наказанието за липсата на застраховка ще бъде наложен тогава в нормален режим. Но освен това, нарушителят ще трябва да плати за щетата си от джоба за повредената кола на друг участник в инцидента, ако бъде признат за виновен в него.

Коментари (0)
Добавете коментар