Пенитенциарните институции са ... Пенитенциарни институции

Законът

Човек и социална система - вечнипротивопоставянето на правилата, инстинктите и иновациите. Като се противопоставяме на системата, въвеждането на нещо ново и полезно е добро, но има ситуации, при които, в разрез с нормите и правилата, човек създава опасни инциденти и влиза в затворнически институции. Това са специални институции, които са призовани да коригират индивида, ограничавайки от време на време обществото.

Пенитенциарната система

Преди да отговорите на въпроса за това какво епенитенциарна институция, заслужава да се разкаже малко за системата, към която се отнася. Пенитенциарната система е социална и правна институция, призована да изпълнява наказателни санкции, които се състоят както в лишаване от свобода на извършителя, така и в лишаване от свобода за известно време преди съдебното разследване. Тази система изпълнява две основни функции в обществото: наказателна и предотвратява повторната поява на престъпления.

затворите са

Основната цел на пенитенциарната система е да защитавапредотвратяване на възможността за престъпление. И това може да бъде постигнато, ако човек, който е служил на присъда, се завръща в обществото, готов и готов да следва правилата и да гарантира тяхното съществуване. Подготовката за правен живот в обществото се извършва от затворническите институции. Това е един вид корективно-образователна база за престъпниците.

вид

Просто казано, пенитенциарните институции са места с ограничена свобода за нарушителите. Към днешна дата в системата функционират следните организации:

  • Държавни и местни органи на изпълнителната власт, които контролират процеса на изпълнение на наказанието.
  • Институции за изпълнение на присъди.
  • SIZO, предприятия, чиято дейност се основава на работата на осъдени, изследователски, медицински или образователни институции, които са част от наказателната система.

социалната работа в затворите

Общи характеристики

Трябва да се отбележи, че всички организации, коитоизвършват наказателна функция, са определени от Наказателния изпълнителен кодекс, имат устав и предписания, според които трябва да действат. Основната им цел е не само да се накаже, да се лиши свободата, но и да се коригира незаконното поведение.

По принцип такива институции включват: пенитенциарни инспекторати, медицински поправителни организации, образователни колонии и населени места, колонии със строги и общи режими, центрове за предварително задържане, арести и затвори. Това означава, че всички организации, където нарушителите излежават присъдата си под формата на физическа, социално полезна работа и са лишени от свобода, могат да се считат за институции на пенитенциарната система.

учреждения на пенитенциарната система

Социална работа

В институции от този тип с нарушителиизвършват редица специални произведения, които ще помогнат за коригирането. Първо, това е физически труд и второ, социална работа. Според Наказателния кодекс съществуват 6 основни области, в които трябва да функционира пенитенциарната система, за да се коригират нарушителите. Социалната работа е проследена във всички посоки, но тя трябва да се възприема като отделен елемент на коригиращ ред.

Социалната работа в затворите не е такавае средство, което помага да се направи пътя на истината. Това прави този процес възможно и успешен, като същевременно защитава интересите на затворниците. Същността на работата е да поддържат социалните връзки с външния свят, така че след освобождението човек може да се адаптира по-бързо и по-лесно. Особено внимание се отделя на полезността на тези връзки. Ако те имат негативно влияние, тогава социалният работник може просто да ги игнорира и да предпази затворниците от тях. Заслужава да се отбележи също така, че социалната работа не приключва след приключването й, продължава известно време, докато се осъществи пълна социализация.

какво е пенитенциарна институция

Основната задача на социалния работник е дав намирането, развитието и поддържането на обществено полезни връзки. По-специално, обърнете внимание на затворници, които нямат близък кръг от приятели или роднини, а неговата компания може да понесе отрицателно въздействие. Такива нарушители се търсят от групите по интереси, помагат за заетостта и променят кръга на общуването.

Наказателните институции савъзпитателни трудови организации, където са извършили престъпления. В местата на задържане се извършва интензивна работа за коригиране на злосторници, започващи с трудовото образование и завършваща със социална подкрепа. Основната цел на тези институции е да освободят в обществото социално компетентни и заинтересовани лица в бъдещето си, които могат да осъзнаят, че едно престъпление винаги ще бъде наказано.

Коментари (0)
Добавете коментар