Задължения, произтичащи от нанасянето на вреда и последствия, произтичащи от такива действия

Законът

Заболяването може да бъде причинено от един човек на друг,както и на юридическо лице. Тя може да бъде както физическа, така и собственост. В такава ситуация има лице, което е било пострадало, жертвата и лицето, което е причинило това увреждане, най-вероятно е ответникът, тъй като такива дела се разглеждат в съда, граждански или престъпни. Първото нещо, което трябва да знаете, когато възниква задължение да причинявате вреда - можете да се обърнете към съда. Отчаяната ситуация е трудна за набиране, не е краят на живота, а неприятностите.

Съществуват винаги определени условия за определяне на обстоятелствата по случая, т.е. те трябва да бъдат:

 • Наличие на причинената вреда.
 • Проведени са незаконните действия на лицето, причинило вредата.
 • Връзки и наличие на причини между поведението на пострадалите и извършената вреда.

Накърняване може да бъде причинено на субективни правачовек. Това включва: имуществени права, здраве, чест, достойнство, живот и т.н. Следва да се отбележи, че ако вината е доказана, тогава задълженията, произтичащи от вредата, предвиждат нейната компенсация независимо от това кой е бил ранен, физическо или юридическо лице.

Освобождаване от отговорност

Ако се докаже друго, това е, че вредатане е по вина на негова страна, причинявайки вреда ще бъде освободена от задължението за възстановяване на щетите. Други обстоятелства също могат да бъдат разкрити. Например, по искане на жертвата са нанесени вреди, ако действията не са в противоречие с легитимните и морални основи на обществото, а след това и освобождаването от задължението в резултат на причиняване на вреда.

Също така в закона съществуват концепции за крайностнеобходимост и самоотбрана, но има редица условия, които трябва да бъдат изпълнени. Така че, необходимата самозащита не трябва да се превишава, а крайната необходимост предполага липсата на други начини за елиминиране на заплахата.

Също така, ако възникнат обстоятелства, в коитоще бъде доказано, че самият жертва е виновен за възникването на ситуация, в която са възникнали задължения в резултат на причиняване на вреда, тогава лицето, което е причинило вредата, също ще бъде изцяло или частично освободено от задължението.

Морална вреда

Относно моралната вреда, правото на мнение се различава.Както в съдебната практика, така и в теоретичните творби няма нито една гледна точка. В случаите на морална вреда на юридически лица, трябва да се отбележи, че те не се разглеждат от арбитражните съдилища на основание, че такива щети могат да бъдат нанесени само на физическо лице, но не и на юридическо лице. Тя е мотивирана от факта, че моралната вреда е умствено страдание и юридическо лице не може да страда.

Задължения, произтичащи от причиняване на вреда

1. Обезщетението за пълната степен на причинената вреда е задължително, но винаги се вземат предвид следните обстоятелства:

 • Предприятията с работни условия, където има предмети с повишена опасност, също компенсират вредите, нанесени на служителя по тяхна вина. Трябва да знаете, че има ограничение за претенции - една година.
 • Некомпетентното лице не отговаря на закона, защото той, който се грижи за него, отговаря.
 • Съдът сравнява имущественото състояние на участниците в събитието и може да вземе положително решение за обезщетение за вреди дори ако виновната страна бъде освободена от разходите.
 • Застраховката (или нейното отсъствие) оказва влияние върху размера на обезщетението.
 • Жертвата се счита от съда за социално положение.

Видове отговорности в резултат на вреди

Заболяването може да бъде причинено от:

 • Публична власт.
 • Непълнолетен или некомпетентен човек.
 • Поради дейности, свързани с работата с повишена опасност.

Видовете вреди са причинени от определени обстоятелства, групирани в общи условия, без които те просто не могат да възникнат.

Коментари (0)
Добавете коментар