Чл. 238 от Наказателния кодекс. Производство, съхранение, транспорт или продажба на стоки и продукти, строителни работи или услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност

Законът

Специални престъпления саАктове, които са извършени разумно или случайно, но във всеки случай носят опасност за обществото. Те включват, на първо място, дейности като незаконен трафик на наркотични вещества. Медицинската практика и продажбата на лекарства при липса на необходимите лицензии също са забранени от закона. За престъпления, които могат да навредят на здравето на потребителите, включват актовете, посочени в чл. 238 от Наказателния кодекс. Какво казва тази наказателна статия? Какво наказание може да бъде наложено от лице, чиято вина е доказана по дело, образувано въз основа на чл. 238 от Наказателния кодекс?

ст. 238 ук рф

Коментари по статията

Забранява се от закона да съхранява, транспортира ида продава продукти, които не отговарят на изискванията за безопасност, т.е. може да навреди на потребителя. Същото трябва да се каже и за предоставянето на услуги. В част 1 от чл. 238 от Наказателния кодекс гласи, че за такива действия гражданинът се наказва с глоба или лишаване от свобода до две години. Наказателният кодекс за такива деяния предвижда и принудителен труд и ограничаване на свободата. Максималната присъда за това престъпление е триста хиляди рубли.

Във втората и третата част на тази наказателна статия говорим за квалифицирани знаци, чието наличие прави наказанието по-строго от определеното в част 1 от чл. 238 от Наказателния кодекс.

До шест години

Лишаването на свобода за този период заплашва обвиняемияили група от тези, които са организирали продажбата на продукти, които не отговарят на стандартите за безопасност, с предварително съгласие. В част 2 от чл. 238 от Наказателния кодекс също така гласи, че ако такива действия или предоставяне на услуги доведоха до смърт на лице, организаторите са отговорни и в зависимост от решението съдът може да бъде осъден на лишаване от свобода или глоба. Лишаването от свобода в този случай по правило не може да бъде избегнато. Максималният срок е шест години.

ч 1 ст 238 ук рф

До десет години

В част 3 от чл. 238 от Наказателния кодекс, казва за престъплението, което е довело до смъртта на две или повече така. Д. Групата) членове. Това означава, че ако в хода на продажба на продукти или услуги, предоставянето на които се осъществява с ясни нарушения на настъпване на смъртта на хората initsiiator такива дейности могат да прекарат зад решетките в продължение на десет години. Съществува и друг вид наказание - принудителен труд. Наказанието на извършителя в деянието, посочено в част 3 на чл. 238 от Наказателния кодекс, не се очаква.

Удобства

Предмет съгласно чл. 238 от Наказателния кодекс на Руската федерация е собственик или ръководител на организацията. Те могат да бъдат и индивидуални предприемачи. Незаконното издаване на документи, които не съответстват на действителното качество на стоките или услугите, е престъпление, за което отговаря служителят на органите, съставляващи такива сертификати.

Мениджърът ще бъде поверен на отговорност вако фактът на производство, съхранение или превоз на стоки за продажба е доказан. И в случай, че този продукт е в състояние да навреди на здравето на населението. Преди съдът също трябва да отговори на собственика на предприятието, където са извършени работи, които не отговарят на задължителните изисквания.

В чл. 238 от Наказателния кодекс (с коментари, че ще бъде полезно да се запознаете с всеки предприемач или ръководител на предприятието) е дадена изчерпателна дефиниция на това престъпление. Действието приключва, когато се появят последствията, които са посочени в статията. Това означава, че ако организацията се занимава с производство на продукти, но след това не се продава, собственикът не може да бъде заподозрян в престъплението, предвидено в чл. 238.

Член 238 от Наказателния кодекс на Руската федерация

намерение

Такова престъпление е случайно извършеноможе. Ако ръководителят на компанията започне производството на всеки продукт, той не може само да знае за изискванията, които са му представени. В закона за правата на потребителите този въпрос е изключително осветен. Така директното намерение е характерна черта на субективната страна на престъплението, посочено в чл. 238 от Наказателния кодекс. Разрешението на съда, разбира се, не може да бъде смекчено поради факта, че обвиняемият не е запознат с правата на потребителя. Производителят, както е посочено в регулаторните документи, е длъжен да осигури безопасността на своите продукти.

Производство и други концепции

Също така е необходимо да се определи значението на термините, които на пръв поглед може да изглеждат напълно ясни.

Производството е производството на готови стокистоки, които са сертифицирани, извън предприятието. Съхранението е поставянето на същите продукти в склада за целите на последващото им предлагане. Ако по нареждане на управителя тези стоки са били транспортирани от предприятието в склада на магазина, в бъдеще, ако се окаже, че те не съответстват на стандартите за безопасност, той ще участва и в изкуството. 238 от Наказателния кодекс.

Практиката показва, че за да се определи фактъттакива действия често се използват като оперативна мярка, като покупка на чек. С помощта на тези действия е възможно да се предотвратят последиците от престъплението.

st 238 uk

Работи и услуги

Съдебна практика по чл. 238 от Наказателния кодекс на Руската федерация е разглеждане не само на случаи, които се основават на незаконната продажба на стоки. В ролята на обвиняемия по тази статия може да бъде и ръководител на организацията, която изпълнява различни работи и предоставя услуги на обществеността. Ако тези дейности не отговарят на установените изисквания, организаторът е отговорен за престъпление. В случай, че последиците от този акт доведоха до смърт, главата е подложена на много тежко наказание.

Изисквания за сигурност

Какви са те? Кога тези норми не са изпълнени? Не отговаря на определените изисквания на даден продукт, който има следните характеристики:

  • на него му е отказано удостоверение;
  • не е преминал сертификацията;
  • изтекъл срок на годност или правила за съхранение.

сертифициране

За да получи официален документ,който удостоверява, че стоките отговарят на необходимите изисквания, компанията трябва да бъде подложена на сложна процедура. В резултат на това, ръководителят / собственикът ще получи сертификат или ще откаже да го получи. Този документ е потвърждение за съответствие с изискванията и стандартите. Процедурата за издаването му понякога се свързва с някои трудности, в резултат на които често и има наказателни нарушения по член 238.

Предприемачество и престъпност

Един ефективен начин да се преодолеепроявите на престъпна дейност в стопанска дейност са използването на средствата, предвидени в Наказателния кодекс, доказани от съдебни дела, които се разглеждат на основание чл. 238 от Наказателния кодекс.

Пленум на Върховния съд през 2004 г.решението, свързано със съдебната практика по въпросите на незаконния бизнес. Оттогава в съдилищата на руски градове са всяка година повишила случай за престъпления, свързани с незаконно производство на различни стоки или предоставяне на услуги, които са придружени от ясни нарушения. По правило виновното лице се начислява по част 1 от чл. 238. Но в някои случаи нарушенията водят до трагични последици. И тогава ръководителят на организацията трябва да отговори на цялата строгост на закона.

ч 3 ст 238 ук рф

Предоставяне на услуги

Собственик на организацията, която предоставя услугизабавен характер, трябва да се грижи за спазването на всички необходими стандарти за безопасност. Ресторантите на ресторанта и вида на хотела се посещават от неограничен брой хора. И всяко нарушение може да доведе до доста сериозни последици.

Собственик или директор на ресторант и развлеченияКомпанията е задължена да наблюдава системата за сигурност. Всяко нарушение може да доведе до наказание под формата на голяма парична глоба. В резултат на организирането на развлекателни мероприятия, които често се провеждат в нощни клубове и други развлекателни заведения, може да се появи огън. От само себе си се разбира, че за да се избегнат такива нещастия, всякакви отклонения от правилата са изключени.

Пожарната система съдържа редицаспоред което посетителите имат възможност да напуснат сградата в рамките на няколко минути. Нарушенията в тази система могат да доведат до трагедия. И в този случай собственикът носи отговорност в съответствие с мярката, посочена във втората или третата част на член 238.

В случай, че територията на институцията се разгоряпожар, а сред посетителите - мъртви, въз основа на третата част от упоменатата статия собственикът може да бъде осъден на затвор за почти десет години. Аргументите на защитата, че инцидентът е последствие от сливане на редица случайни обстоятелства, едва ли ще направят впечатление за съдията.

Но трябва да се каже, че обикновено в подобниинциденти не само собственикът на организацията е виновен. В случай на пожар или извънредна ситуация директорът и другите лица, заемащи ръководни длъжности, биха били привлечени. Що се отнася до пиротехническото шоу, което е често срещано явление в местата за забавление или други подобни събития, в такава ситуация неговите организатори са отговорни и за друга престъпна статия.

И както вече беше казано,издаването на съответните разрешителни и сертификати, в такива случаи не остават ненаказани. При небрежност един от тях може да прекара около пет години в селището на колонията.

съдебна практика по член 238 UkrPh

производство

В Русия отдавна е популярна и широко разпространенаразпространяващи дейности като пивоварство. В Наказателния кодекс няма за него. Но може би е известно на всеки потребител, че производството на алкохолни напитки не може да бъде осъществено без получаване на необходимите разрешителни и сертификати.

Този, който произвежда лунен луд у дома,не може да бъде преследван, докато не се опита да продаде своите продукти. Ако се докаже фактът, че продажбата на алкохол в съда е доказана, виновникът може да бъде наказан под формата на глоба до триста хиляди рубли. Но ако хората са засегнати от употребата на тази напитка, производителят ще понесе наказанието по-сериозно.

Член 238 UK RF с коментари

Ако делото на гражданин е било изслушано в съда,осъден за съхраняване и продажба на домашно приготвена домашна луна, но нямаше наранявания сред купувачите, съдията в присъдата би бил ограничен до малка глоба. Смекчаващите обстоятелства, като признаване на вина и положителна характеристика на мястото на пребиваване, имат благоприятен ефект върху решението на съда. Наказанието в този случай може да бъде под формата на глоба от двадесет и пет до тридесет хиляди рубли.

Казуси

Собственикът на организацията е длъжен да осигури дължимотоработните условия за служителите, които отговарят за безопасността. Това е особено вярно за предприятията с повишена опасност. Ако нарушите правилата, довели до смъртта на дадено лице, собственикът на организацията се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба от петстотин хиляди рубли.

За високорискови забавлениямогат да бъдат приписани водни паркове. В тези институции безопасността на посетителите се осигурява от специално обучен персонал. Ако инструкторът не забележи удавящия се човек, не предприеме подходящи спасителни мерки, директорът на водния парк ще бъде отговорен. Дори ако смъртта в развлекателния комплекс е причинена от неопитен служител. Директорът на организацията е този, който трябва да осигури правилното обучение на целия си персонал. В такава ситуация директорът може да бъде изправен до шест години лишаване от свобода поради нарушение на правилата, гарантиращи сигурността, и следователно той ще бъде наказан в съответствие с част 3 от член 238, Наказателния кодекс на Руската федерация.

St 238 UK RF практика

Във втората част на разглеждания наказателен членима и клауза, определяща престъплението, извършено при предоставяне на услуги на деца на възраст под шест години. Съгласно част 2 от чл. 238 служител на столова в детска градина или друг специалист, който осигурява храна в институции и извърши очевидни нарушения в системата за сигурност, може да бъде преследван. При липса на смекчаващи обстоятелства заподозреният може да бъде осъден на шест години затвор.

Коментари (0)
Добавете коментар