Работна безопасност в предприятието: кой и какво трябва

Законът

Защитата на труда в предприятието е набор от мерки, предназначени да гарантират безопасността на здравето и живота на работниците, участващи в програмата

безопасността на работното място
процес на трудова дейност. И също така всички, които могат по някакъв начин да бъдат свързани с производствения процес и неговите резултати. Този списък включва санитарни и хигиенни мерки, организационни, технически, социално-икономически, медицински и рехабилитационни и други. Безопасността на работното място в предприятието е отговорност на управителя, както и на специално упълномощени лица, отговорни за някои аспекти на този процес: инспектори по пожарна безопасност, държавен надзор, структура на службата за защита на труда, синдикати и други.

Задължения на службата за защита на труда

 • Организация на предоставянето на работници в съответствие с изискванията на Кодекса на труда
  защита на труда в телекомуникационното предприятие
  по отношение на здравето и живота.
 • Провеждане на превантивни работи за предотвратяване на наранявания на работното място, професионални заболявания.
 • Работа, насочена към оптимизиране на условията на труд.
 • Консултиране на служителите за безопасността. Провеждане на редовни брифинги.
 • Провеждане на инспекции и инспекции относно безопасността на работата в предприятието.
 • Разработване и изпълнение на програми за подобряване на условията на труд и нейната безопасност.
 • Участие в разработването и подписването на колективни договори, които се отнасят до подобряване на условията на труд и безопасността му.
 • Разглеждане на жалби и писма от служители на предприятието относно безопасността и условията на труд.
 • Осигуряване на контрол върху осигуряването на необходимата помощ и провеждането на вътрешно разследване, ако възникне промишлена травма.

Законодателна база

Лица, чиято компетентност включва защитаработят в предприятието, са длъжни да се ръководят от законодателната база и нормативните актове на Руската федерация, свързани с съоръжението. Освен местните правни норми като колективни трудови договори и споразумения. Основният регулаторен източник, според който трябва да се организира защитата на труда в предприятие от всякакъв вид, е законът на Руската федерация № 181-FZ от 17 юли 1999 г.

Характеристики на законодателните изисквания за различните предприятия

Важен аспект в тази област на производствените отношения са

безопасността на труда
- специфични различия в законодателството заинституции от различен характер. По този начин защитата на труда в предприятието за обществено хранене предполага специални изисквания за спазване на санитарните правила на държавата по отношение на подреждането и поддръжката на помещенията, техните характеристики на сградата, микроклимата, температурата на въздуха, производствения процес, почистването на помещенията, дезинфекцията и други многобройни тънкости. Head, в района на отговорност, което включва професионално здраве и безопасност при общуване дружеството, е длъжен да осигури безопасно ниво на шума от машините в стая, вибрации, осветление, подходящи отвори на обекта (пост и телеграфа) и за двете служител и за потребителите от предприятието. Нормативните актове регулират тънкостите на безопасно отстраняване на пощенски кутии кореспонденция за морала на персонала на пощенската служба.

Коментари (0)
Добавете коментар