Система от федерални изпълнителни органи в Руската федерация

Законът

В Руската федерация принципътразделение на властите. В съответствие с Конституцията на Руската федерация държавната власт е разделена на съдебни, изпълнителни и законодателни. Всеки от тях има своя собствена компетентност, област на отговорност и независимост.

Правителството на Руската федерация е най-висшият федерален орган,който включва система от федерални изпълнителни органи. Състои се от отдели и министерства, които имат своя специфична област на отговорност.

система от федерални органи на изпълнителната власт

След изборите и полагане на клетва на хоратаПрезидентът трябва да представи кандидат за поста на председател на правителството на Руската федерация в Държавната Дума в рамките на две седмици. След това президентът, със съгласието на президента, назначава федералните министри и неговия заместник. Когато всички номинации бъдат одобрени, правителството ще започне своята дейност.

органите на държавната власт на Руската федерация

В края на мандата на президентапозиции, държани избори, в които въз основа на всеобщо, равно, тайно гласуване, да изберат нов президент. В този момент, когато той е на клетвата на хората, правителството прекратява своята дейност. В допълнение, системата на федералните органи на изпълнителната власт се изключва в случай на:

1) оставката му, ако бъде приета от президента. Следва да се отбележи, че след това правителството е задължено да продължи дейността си до назначаването на нов състав.

2) Ако Държавната Дума изрази недоверие към правителството и председателят подкрепи това решение.

Основните задачи на дейността, коятоизвършват държавни органи на Руската федерация, са управлението на федералната собственост, развитието и изпълнението на федералния бюджет след одобряването му от Държавната Дума и, разбира се, провеждането на кредитни, парични и финансови политики. Освен това тя трябва да докладва на Федералното събрание за резултатите от дейността си. Решенията, взети от системата на федералните изпълнителни органи, са решения и заповеди. Важно е тези решения да не противоречат на разпоредбите, залегнали в руската конституция, в противен случай те ще бъдат невалидни, както и всички закони и подзаконови нормативни актове, които го противоречат.

структура на прокуратурата

Освен това е необходимо да се знае коя системафедералните органи на изпълнителната власт в страната ни, какви са нейните функции и особености, важно е също така да имаме представа за структурата на прокуратурата. Тъй като това, разбира се, е важен компонент на държавната власт. В края на краищата дейността на прокуратурата е да регулира действията на административния апарат и полицията.

Прокуратурата е система от органи,който е подчинен на главния прокурор. Структурата на прокуратурата на страната ни, както следва: Офис Главна прокуратура, прокурори на градове и квартали, на военния прокурор, офис специализирана прокуратура и, разбира се, образователни и научни институции, прокуратурата. Тяхната работа ви позволява да функционират нормално в цялата система на управление.

Коментари (0)
Добавете коментар