Какви са особеностите на човека?

самостоятелно отглеждане

Човешкият характер е сложенкартина. Като художник разбира разнообразието от цветове и нюанси, така че психологът открива гъвкавостта на характеристиките на индивида. Дори да знаят какви черти на характера са характерни за човека, човек не може точно да предвиди поведението си в дадена ситуация. Психологическият портрет отразява един хипотетичен възможен аспект на личността.

1. Каква характеристика на характера разкрива дадено лице като човек

Идеята на събеседника се състои от критериите, включително отношението му към себе си, към обществото, към неговите дейности и собственост като цяло.

Самоувереността или самокритиката, изразеният егоизъм или проявите на несигурност, образуват система от вътрешни референтни точки за вашия "аз".

В хода на своята дейност човек може да действа мързелив, трудолюбив, точен, отговорен, пасивен, пестелив.

За обществото индивидът се отнася като патриот, лъжец, търсещ истината. Тя е затворена или отворена, общителна, любезна и симпатична. Важно е да можете да помагате в критична ситуация.

2. Каква характеристика на характера влияе върху човешката дейност

Нуждите определят способността на индивида да прави смислени трансформации в обществото. Дейността се проявява в комуникацията, творчеството, съвместната дейност.

  • Интелектуалното ниво на хората се различава от доминиращия начин на мислене, който може да бъде визуално ефективен, вербално-логически или фигуративен.
  • Нивото на активност зависи от емоционалната сфера. Определящият характер е ограничение, бърз темперамент, впечатление, любов.
  • Волевата организация на индивида се състои в постоянство, целенасоченост, дисциплина, решителност и независимост.

3. Кои характеристики на характера разкриват акценти

Ударените лица притежават типичниособености на поведението, които не са коригирани от житейския опит. Ето защо те често са млади хора. Акцентирането на характера остава в границите на нормалното поведение, но се засилва значително. Класификацията на акцентирането на характера частично съвпада с видовете психопатии.

Хипертензивното акцентиране се характеризира с постоянно оптимистично настроение.

Дистимата е склонност към продължителна депресия.

Cyclotum - бързо смяна на забележими фази на добро и забележимо лошо настроение.

Labile - строга зависимост на настроението от настоящата ситуация.

Астенична - бърза умора, чести раздразнителност.

Чувствителността е такава ключова характеристика на характера на човек като способност за впечатление.

Психиатрични - висока степен на безпокойство, нерешителност.

Шизоид - изолация, емоционална бедност.

Епилептоидното акцентиране е присъщо на вискозитета на мисленето, изразяването на гняв и копнеж.

Параноя - желанието за господство, прекомерно подозрение.

Хистероид - навик на преклонение, привличащ вниманието на другите.

Нестабилно - неоспоримо предаване на влиянието на някой друг.

Конфортното акцентиране се характеризира с недостатъчна критичност, липса на инициатива.

Психолозите разграничават смесените форми на акцентиране.

4. Основни характеристики на символа

  • Основни особености на човешката психика определя неговия морал. Нивото на морала зависи от това колко мотивацията на поведението съответства на социалната норма. Моралната личност е ключов индикатор за нейната социална адаптация и самоидентификация.
  • Най-висшата проява на човешката духовностприродата е състрадание и способност за самодържавост. Човекът се интересува от въпроса за общото благо. Този алтруизъм, подчертавайки факта, че за сметка на доброто на някои хора не трябва да стане страданието на другите.
  • Цялостността на характера определя стабилността на живота на човека, независимо от ситуацията, съвпадението на вярвания, перспективи и дейности.
</ p>
Коментари (0)
Добавете коментар