Ролята на половете е ... Ролите на половете на мъжете и жените

самостоятелно отглеждане

За модерното общество е обичайно да мислимстереотипно и да споделят ролите на половете. Запознавайки се и поставяйки първото впечатление, мнозина грешат, като започват да приписват на събеседника онези качества, които са приети, не проникващи и дали ги притежава. Всичко се основава единствено на общоприетото мнение. Като обръщате внимание на вложени стереотипи, можете да ги контролирате така, че да не позволявате да влияете върху нашия живот и възприемането на света. Една от най-често срещаните клишета е идеята за типичната природа на поведението на жените и мъжете. Ролята на половете е стереотипи, те се формират в присъствието на социални роли, които на свой ред са фундаментални различия в женската и мъжката психика и човешката дейност. Голяма роля в това играе културата на обществото.

Културни стереотипи

Обичайното съзнание има в своята структуранеразделна част - културни стереотипи. С други думи, използвайки колективния опит, човек по време на своя живот получава известно предложение по време на обучение и комуникация, чрез което по-късно се ориентира в живота и оформя своето поведение в обществото.

ролята на пола е
Следва да се отбележи, че ролята на половете в обществото вразличните култури и социални групи се различават един от друг, понякога драстично. Всички тези клишета възникват въз основа на ролите и социалния статус. Това означава, че чрез тези стереотипи възниква нормата за жените и мъжете, точно как те трябва да се държат в определено общество. И когато видим това или онова проявление на характера на човек, ние автоматично го сравняваме с нашата идея за половата роля на човека.

Разлики между половете и деца

Смята се, че в зависимост от пола на детето,възрастните го възприемат по различни начини. С други думи, същите проявления на поведението на детето ще бъдат възприемани от възрастните по различен начин, в зависимост от това дали момчето или момичето е пред тях. Поради това детето се очаква да има определено поведение и реакции в зависимост от пола му. Поради това детето е казано как трябва да бъде и е наложено от фалшиво, стереотипно мислене. Това означава, че ролята на пола е стереотипното мислене, вдъхновено в детето по време на възпитанието и социализацията.

Идентичност на пола

Този термин изразява социалните черти на човека,характеризирайки го от определена гледна точка и показвайки принадлежността му към група мъже или жени. Най-важното тук е как човек се оценява и как се осъществява социализацията му в определена култура. Психологическите, социалните, културните и поведенческите характеристики в съвкупност представляват психологическия пол. Когато взаимодействате с други хора и докато ги наблюдавате, човек добавя собствената си представа коя група е най-подходяща за него.

 ролята на жените по полов признак
И вече въз основа на заключенията си, той започваизбират собственото си поведение и ентусиазъм за групата, която е по-близо до него. Така се разпределят социалните роли на половете. В същото време проява на стереотипите се случва на всички етапи на развитие. Дори и в деца в предучилищна възраст възраст вече ваксинирани възприемане на ясно разделение на пол. По този начин, комуникацията между момчета и момичета е много по-често, отколкото висящи деца от един и същи пол, а също и общи интереси, трябва да се включат в една, а другият - от другата. Ето защо, ние често се подценява ролята на половите стереотипи във формирането на личността и мироглед. Когато, в по-късните години, мъже и жени са склонни да общуват, те не се разбират помежду си, техните интереси се разминават.

Стилове на социално поведение

При спазване на разнообразието от комуникации между тяхпредставители на различни полове в обществото, можете да видите различните взаимоотношения между хората. С други думи, в зависимост от целта за комуникация между представители на различни полове, поведението на двете ще бъде поразително различно. Преди мъжете да се припишат такива задължителни качества като дейност, агресивност, ефективност, способност за решаване на проблеми.

социалните роли на половете
Жените трябваше да са емоционални,пасивно, основното нещо, от което се интересуваха, е отношението, а не случаят. Учените са установили, че няма разлика в стила на поведение между бебета и те възникват с възрастта. И колкото по-голям е човекът, толкова по-ярки са. Ролята на жената или на мъжа се основава единствено на изискванията на обществото, но в същото време човек се оценява, отчитайки тези нужди, и ако не се присъедини към шаблона, той започва да се смята за по-лош от други. Това означава, че първите признаци на подобни различия между половете възникват само когато детето научава за необходимостта от тяхното присъствие. И като ги проявява, той просто изпълнява дадената програма. Но докато момчетата могат напълно да показват признаци на момичета и обратно. По принцип беше доказано, че социализацията е основният фактор, който влияе върху различията между половете.

Подчиняване на хората на половите норми

Според изследването на Шон Берн има трикато човешко представяне на социалните норми. Първо - това е нарушение, се проявява като одобрение на лице неприемливо за него да се социални норми, както и адаптивни към тях в името на избягването на осъждане, наказание и се надявам за одобрение на неговото поведение в обществото.

ролите на половете в обществото
Следва одобрението, тоест пълното съгласиелице с показани пола норми. Третият вид е идентификация, човекът се държи в пълно съответствие с представения пред него образец на поведение в обществото.

Отклонение от стереотипите

Съвременното общество изобщо не е такастереотипно устройство. Следователно съвременната роля на половете е неясна концепция. Много жени намират своята съдба в умишлено мъжки професии, т.е. в бизнеса, науката и т.н. И някои мъже се занимават със селско стопанство, занимават се с деца, креативност и други професии, по дефиниция жени.

ролята на половите стереотипи
В обществото се приема мъжете и женитесе различават не само по своя характер, но и по психология. Ако стереотипното възприятие е нарушено, то човек е осъден и неразбран от близките си, което несъмнено оказва неблагоприятно влияние върху развитието на индивида.

Отрицателен ефект от стереотипите

Много съвременни психолози вярват в товаподчертавайки различията между половете, е неправилно. Ролята на половете е, на първо място, налагането на нуждите на обществото, без да се вземат предвид желанията и целите на индивида. С други думи, разликите между жената и мъжа са преувеличени, тъй като положението на обществото не е субективно. Така че, като се има предвид един и същ акт, жените и мъжете ще реагират по различен начин. И това е неправилно, тъй като стереотипните представи не съответстват на действителното развитие на личността, нейния характер и поведение. Освен това те засягат развитието на определени качества и разграничават ролите на половете на мъжете и жените, една характерна черта се развива повече, а другата се възпрепятства и потиска.

ролите на мъжете и жените
Например, ако момчето е принудено да скрие свояемоции, с възрастта, може да забрави как да ги възприема и да започне да отрича присъствието им в други хора, да не разбира техните проявления. Струва си да се разбере, че всеки човек е индивидуален, независимо от пола му. Това ще нормализира психологическото състояние, ще е по-продуктивна работа и ще бъде хармонично. За съжаление, въпреки гъвкавостта на съвременните стереотипи, много хора все още се борят в себе си не само с публичните печати, но и със собствените си възприятия.

Коментари (0)
Добавете коментар