Каква е целта на търговската марка?

реклама

Правителството на нашата страна ревностно следваспазването на правата върху интелектуалната собственост. За да се защити авторското право за продукти, създадени и произведени от търговски предприятия, се предприемат различни мерки, например, се разработва търговска марка. Това е вид обозначение, предназначено да индивидуализира продукта на определена компания.

търговска марка

За да има абсолютна собственост върхупродукт, е необходимо да регистрирате търговска марка, т.е. да направите съответна бележка в държавния регистър. Всяка фирма идва със собствена марка, която, от своя страна, може да включва дума или фраза, изображение (или набор от символи). След работата в тази насока и одобрение на ръководството на компанията, търговска марка проверява специализиран държавен орган, който да гарантира спазването на закона. Разбира се, първото нещо, което трябва да направите, е да съгласувате нова извадка с вече съществуващите и регистрирани по-рано. Съгласно действащото законодателство не се допускат две идентични марки. След това, на истинност и точност на анализа на данните на компанията, това се прави с цел да се избегне заблуди гражданите за производството и качеството на стоката.

регистрирайте търговска марка

Освен това търговската марка не трябва да се изобразявавсеки от елементите на символиката на държавата. Името на стоките, използвани от предприятието, трябва да бъде индивидуално и да не съдържа думи, свързани с определен клас или тип продукт (т.е. забраната на използването на общоприети термини). Това са най-общите правила, които всеки предприемач трябва да знае. Регистрацията на търговска марка е възможна само при пълно спазване на всички стандарти, представени в правилата за разглеждане на заявка за търговска марка. В съвременния свят съществуват специализирани фирми, които предоставят подробни съвети относно регистрацията на всички права върху интелектуална собственост. Качествената проверка на крайния знак е поверена на патентния представител, чиито задължения включват защитата на интелектуалния труд.

регистрация на търговска марка

Търговската марка се счита за собственостсамо след получаване на удостоверение за вписване в общия регистър, в което се посочва краят на държавната регистрация. Много предприемачи обаче все още не виждат смисъл да преминават през такава досадна процедура. Така че, нека да разгледаме предимствата на официалната регистрация. Първо, само вашата компания има официално право да публикува този образ на опаковките на всичките си стоки, както и на договори за доставка и други документи на компанията. Този символ спомага за популяризирането на продукта на дадено предприятие, което означава (с компетентна рекламна кампания) да очаквате да увеличите продажбите. По този начин организацията става по-лесно да спечели положителна репутация на пазара и да се открои от конкуренцията.

Коментари (0)
Добавете коментар