Текстът - е върхът на поезията

Публикации и статии за писане

Текстове - това е един вид литература, в която се отразява животътчрез мисли, преживявания, впечатления, които са причинени от някои обстоятелства. Всички чувства и емоции не са описани, а изразени. Характерни черти на текста са поетичната форма, ритъмът. В центъра на вниманието са дълбоките емоционални преживявания на героя.

текстовете са

Учените-литературни критици вярват, че текстовете саедин от трите вида литература. Има, заедно с драма и епични. Всеки литературен род има основен атрибут. Епичният разказ за събитията, драмата показва събитията в диалозите и текстовете субективно и емоционално предават авторските отражения.

Тази дума е била изнесена от латински през 19-ти век"Лира". По-късно тя е заета на гръцки, френски, английски, немски, италиански. За нас думата "текстове" идва от френски език. Това означава рода на фантастиката или съвкупността от произведения, принадлежащи към този род. Текстове - това са емоционални елементи в някаква работа или работа на писателя, това е вътрешен монолог на писателя, който той води със себе си.

Този вид литература обхваща такъв поетиченжанрове: романтика, елегия, песен, сонет, стихотворение. Те казват, че текстовете са душата на поезията. В центъра му е конкретна тема - поет, неговите мисли, емоции, които съставляват съдържанието на произведението. Какъвто и да е диапазонът на темите на писателя, неговата индивидуална оценка може да бъде проследена навсякъде, за разлика от епичната, където събитията са обективно изобразени. Следователно лиричният поет рискува да бъде погрешно интерпретиран. Личното тълкуване на техния опит е позиция на утвърждаване на личността. Това е нейната сила и слабост в същото време. Дълбочината на мирогледа на поета става решаваща за създаването на лирическо произведение. През 19-20 век този жанр започва да се разделя на четири категории: гражданска, философска, любов и пейзаж. В жанра на текста са написани от J. Byron, F. Petrarca, А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок.

Текстове на Пушкин

Творчеството на художника, който създава поезия,дава своя поетичен свят уникален и индивидуален вид. Това отличава текстовете на Лермонтов от текстовете на Пушкин, произведенията на Блок от произведенията на Некрасов и др. За да усетите характеристиките на произведенията на различни поети, трябва да се обърнете към тяхната биография, историята на онова време.

Лирик Пушкин преминава през няколко етапа от свояразвитие. Първите му стихове бяха повлияни от борбата между литературните и поетичните езици. В годините на Лицея, от перото на поета, има сатирични линии, пародии. Текстовете на тези години са посветени на приятелските отношения, които са свързани със силни връзки с младите таланти. Пушкинските творби са проникнали с идеи за исторически, художествени и социални идеи. Любовните текстове се превърнаха в върха на работата му и в допълнение към цялата руска поезия.

Текстовете на Лермонтов

Емоционалното богатство на поетичния свят на А. Пушкин съдържаше в себе си всички нюанси на любовните чувства: от мимолетен ентусиазъм и от болки в покаяние от вечно разделение. Всички текстове на поета са пропити с морални, етични норми, дори ако това е въпрос на измяна и заблуда. Стиховете на автора предават човешко усещане, в което не съществуват случайни черти, но има индивидуалност, драма и сила.

Възприемайте произведенията на всяка нужда от авторасимилацията на своя жанр, вид, стил, измерение. Само тогава можете да разберете неразбираемия смисъл на текста. Невежеството на неговите особености може да доведе до погрешно тълкуване на значението, което поетът е инвестирал в работата.

Коментари (0)
Добавете коментар