Искрени думи на благодарност към родителите на сватбата

отношения

думи на благодарност към родителите на сватбата
На сватбата, главните герои винагиса младоженци. Но най-вълнуващото събитие на тази идентичност е за родителите на булката и младоженеца. Думите на благодарност към родителите на сватбата са важен традиционен ритуал, който демонстрира приемствеността на поколенията и запазването на племенните традиции. Такава реч може да бъде изразена в стих или в проза.

Когато казват думи на благодарност към родителите на сватбата

Обжалването пред родителите най-добре е включено впоследната част от празника, когато всички гости вече поздравиха младите. Преди този важен момент можете да демонстрирате презентация или видеофилм, който младите правят на родителите си. В тази благодарност можете да включите детски снимки на млада двойка, видео от семейни архиви. Това ще бъде един много досаден момент в честването и една много неочаквана изненада за родителите, тъй като традиционно се затруднява да организира сватбата върху тях.

Благодарност в прозата

Младите е желателно да се знае предварително от toastmaster, имаИма ли готови текстове, които могат да бъдат финализирани и обявени на празника. Ако няма готовност, тогава е необходимо да го направите сами. Думите на благодарност към родителите на сватбата трябва да съдържат следните задължителни елементи:

  1. Поздрав, където младите хора се обръщат към родителите си по име. Тук е уместно да се използват прилагателни: близки, роднини, скъпи и т.н.
  2. Благодарност, за това, което възпитаха и възпитаха. В този блок младоженецът може да се обърне към родителите на съпругата и булката - към родителите на съпруга си.
  3. Искане за благословията на съюза. Този елемент е задължителен за доказване на приемането на избора на техните деца от техните родители.
  4. Увереност, че децата никога няма да забравят онези, които са ги отгледали: те ще помогнат и ще подкрепят.
  5. Bow. Този жест е символ на дълбоката оценка на младата двойка и гарантирането на щастливия им живот в новото семейство.

думи на благодарност към родителите в стих
Думи на благодарност към родителите в стих

Първо, прости ми, че съм много млад и не можем да разберем искрените ви сълзи.

И второ, искаме: благослови - от сърцето и от сребристата сива коса.

И трето, приемете нашата благодарност за гадене, любов и грижа за нас.

Повярвайте ми, след време ще бъдем мъдри и ще се превърнем, достойни за вас.

Четвърто, искаме: да живеем повече, за да можем да останем като деца по-дълго.

И на пето място, питаме: нашият лъч приема, почетен и нисък - до самата земя!

Изявете благодарност в този случайтова е възможно и под звукозаписа, защото поради възбуда стихотворението може да бъде прочетено без необходимата интонация. Младите трябва да напишат предварително текста под допиращата му музика. Съгласно сценария, тостомайсторът ще покани млада двойка и родители в центъра на залата, които ще стоят един срещу друг. Под саундтрака младите хора ще благодарят на родителите с лък и ще бъдат поканени на танца.

изразявам моята благодарност

заключение

Млада женена двойка трябва да бъде отговорнаотидете на такъв традиционен ритуал. Думите на благодарност към родителите на сватбата трябва да бъдат много топло, сърдечно и целенасочено, така че родителите да почувстват важността си за такова важно събитие като създаването на новото ви семейство.

Коментари (0)
Добавете коментар