Процедура по развод: как да се направи всичко?

отношения

В живота понякога се появяват ситуациипроблемите вече са твърде късно и са необходими радикални мерки за преодоляване на съществуващите обстоятелства, които не са в наша полза. Това е такава трудна ситуация е разводът.

Когато има нужда да отидете на регистратора по негативна причина, се появяват няколко въпроса. Какво е необходимо за това? Как да направя всичко бързо и правилно, за да не забавяме процедурата?

По принцип отговорът на този въпрос епросто. Въпреки това, не е лесно да го разберете сами, дори ако се опитате да проучите семейното законодателство. Ето защо е по-добре да се запознаете с препоръките на специалистите.

Така че процедурата за развод започва с изясняване на съгласието на двамата членове на брака за неговото разпадане.

Премахването на брака е възможно с взаимно съгласие на двамата съпрузи и по взаимно искане до службите по вписванията. В този случай след 30 дни бракът ще бъде прекратен.

Изключенията са случаите, когато е един от дватасъпругът не е съгласен с развод, е признат за некомпетентен, счита се, че липсва или изтърпява наказание, назначено от съда, което превишава тригодишния срок. Само в съдебен ред се прекратяват бракове, в които има непълнолетни деца. След това една от страните е завела дело в съда.

За да е възможно процедурата по разводда бъдат стартирани от самите участници, е необходимо да се изпълнят изискванията на съда, включително събирането на необходимите документи за това, подготовката на молбата, подаването на подготвени документи в съда.

Процедурата по развод предвижда събирането на следните документи.

  • Исковата молба (2 копия);
  • удостоверение за брак;
  • удостоверение за раждане на дете (копие);
  • копие от домашната книга, потвърждаващо разрешението за пребиваване на ответника;
  • разписка за плащане на държавно задължение;
  • Други документи, които съдът може да поиска за определен процес.

В този случай участието на двете страни всъдебни заседания. Ако една от страните по причини (признати от съда за валидни) не може да участва в заседанието, процедурата за развод се отлага за по-късна дата. Датата и часът на следващото заседание се съобщават предварително.

Дата на съдебното заседание се назначава след предварителна подготовка, не по-рано от тридесет дни от датата на подаване на заявлението.

По време на процеса можете, ако е необходимоза да извърши разделянето на собствеността, но това ще забави процедурата във времето. За да се предотврати това, разделянето на собствеността може да се извърши чрез отделен процес - след като бракът вече е прекратен.

Тъй като процедурата за развод е продължителнаболезнени за участниците, през последните години все по-чести случаи на участие в процеса на юридически посредници - представители в съда. Това ви позволява да не посещавате лично процеса и да запазите нервите и времето си.

Въз основа на резултатите от съдебното разглеждане на жалбатапризнаването на недействителен брак издаде извлечение от съдебното решение и бракът може да се счита за прекратен. Този екземпляр показва фактите на развода, но за окончателното завършване на процедурата е необходимо да се приложи с този извлечение на регистратора. Само в този случай процедурата по развод е законно считана за пълна. Съгласно чл. 25 от Гражданския кодекс на Руската федерация, бракът се счита за недействителен от датата на регистриране на неговото прекратяване в регистъра за гражданско състояние или от датата на влизане в сила на съдебното решение. Решението на съда трябва да бъде регистрирано в службата по вписванията на мястото на първоначалната регистрация на брака.

Процедурата за прекратяване на брака завършва с факта, че на бившите съпрузи се издава удостоверение за развод. От този момент те имат право да сключват други бракове.

Коментари (0)
Добавете коментар