Какво е характерно за човешката еволюция?

образуване

Един от най-спорните и зле проученпроцесите в биологията са антропогенезата - еволюционният път на човешкото развитие като биологичен вид. Какво, от гледна точка на природните науки, е характерно за човешката еволюция? Не е тайна, че съществуващите палеонтологични останки от фосилни форми, които са класирани като предци, се интерпретират по различен начин в науката. Фактите за фалшифицирането играят отрицателна роля в изучаването на историческото развитие на Homo sapiens. Как това се отрази на развитието на антропологията?

за човешката еволюция е характерно

Английската измама

Нека си припомним историята, открита в сметищата през 1912 г.една изоставена кариера в източната част на човешки череп Англия piltdaunskogo, което е повече от петдесет години е смятан за преходна форма между маймуната и човека. Само през 1963 г. бе установено, че част от черепа на модерни Хомо сапиенс изкусно прикрепени орангутан челюст и всичко това представено като артефакт и липсващата брънка във антропология. В тази статия ще разберете, че същото важи и за еволюцията на човешката характеристика. Биология, за разлика от религията и философията, има в това отношение на фактите, представени в археологията и палеонтологията. Нека ги разгледаме допълнително.

Етапи на антропогенеза

В развитието на човешкото тяло катобиологичните видове се отличават с такива етапи: най-старите, древните и първите съвременни хора. Биолозите смятат, че вкаменелостите от скелетите на Хайделберг, Сиантроп, Явански Питчантроп, потомци на Australopithecus, живели преди около 1,7 милиона години. Много учени ги смятат за популации на хипотетичен вид - Homo erectus, който живее в Източна Африка.

Освен това мнението на биолозите е разделено. Някои предполагат, че преди около 300 хиляди години се е образувал отделен вид древни хора - неандерталците, от които се разраснаха и първите съвременни хора, хората от Кромандона. Други изследователи вярват, че в този исторически период за еволюцията на човека се характеризира с преобладаването на един вид - Homo sapiens, състоящ се от два подвида едновременно: неандерталци и хора от Кромадон. Населението им е разположено на територията на съвременния Кавказ, Близкия Изток и Европа.

за човешката еволюция се характеризира с преобладаване

Биологични модели в човешкото развитие

Резултатите от сравнително-анатомичните наблюденияубедително докаже, че Homo sapiens принадлежи към порядъка на приматите. Сходството на хората с животни от тази група засяга всички части на скелета, общ план за структурата на нервната, кръвоносната, дихателната и други физиологични системи. Генетиката потвърждава единния план за организиране на генома на хората и висшите примати. Всички горепосочени факти показват, че еволюцията на хората се характеризира с наличието на значителен брой биологични черти, които ги обединяват с бозайниците. Но те не са основните. Водеща роля в антропогенезата принадлежат на социалните фактори: съвместните трудови дейности, насърчаването на говорната комуникация, формирането на социалната система, развитието на религията и културата. Нека ги разгледаме по-подробно.

Филогени на човешката популация

Разработване паралелно с представители на фаунатаЗемята, видът Разумен човек заема господстващо положение в природата. Причината за това е следното: еволюцията на човека се характеризира с преобладаване на влиянието на социалната върху биологичните фактори. Развитието на аналитично-синтетичната функция на мозъчната кора и речта е основната разлика между човека и животните.

за еволюцията на човека се характеризира с биология

Тези свойства не са фиксирани в генома, а несе предават на потомството. Те могат да се формират само в ранна възраст в процеса на влияние на обществото: образование и възпитание. Благодарение на развитието на обществото се появи феномен като алтруизъм. Наред с влиянието на социално-икономическите фактори, внимателното лечение на възрастните хора, грижата за децата и жените - това е най-характерното за човешката еволюция в днешно време.

Коментари (0)
Добавете коментар