Предмет на престъпление

образуване

Предмет на престъплението в съдържанието му, катоправилото е реално и съществено. Определен в състава на акта, той подлежи на точно определяне. За да се избегнат грешки в квалификацията на състава на деянието, е необходимо обектът на престъплението да бъде стриктно определен. Например, може да е трудно правилно да се установи основанието за отговорност за незаконното използване на търговска марка, ако нямате представа какво представлява.

Този или онзи престъпен субект има такива илидруги функции. Въпреки това самите различия може да не са много забележими, но те оказват влияние върху правните последици. Например незаконният риболов в морето на риба представлява екологично престъпление. Ако рибата е незаконно уловена в частно езеро, тогава правата на собственост се нарушават тук. Рибата, като престъпление, в първия случай е естествен обект. Във втория случай това е частна собственост.

Предметът на престъпно деяние може да окаже влияние не само върху квалификацията, но и върху степента на опасност на извършеното действие. Това се взема предвид при индивидуализирането на наказанието.

Необходимо е ясно да се разбере разликата междуобект, средство или инструмент за престъпление. Пистовото оръжие е оръжието, с което се въздейства върху обекта. Не винаги средствата са посочени като знак за състава на деянието. Например, понякога тя не съдържа престъпление - умишлено убийство. Въпреки че по правило убийството се извършва с помощта на специфични средства.

По този начин, обектът на престъплението ематериално образование, което действа като индивидуален говорител и носител на една или друга социална ценност и определя посоката на действие. Нейните качества, както и характеристиките на предмета на акта, оказват влияние върху естеството на нанесената вреда. Последствията по правило зависят от естеството на обекта и обекта на престъплението. Така например, когато е изложено на човешкото тяло, съвсем естествено е да се говори за увреждане на здравето, смъртта, болката и други подобни промени.

Като се има предвид, че едно лице не е билосамо физическа, но и умствена, неговата психика може да действа и като престъпна субект. По този начин, под влияние върху него, има вероятност да има последици като потискането на волевите функции в съзнанието, желанието да се извърши или да се въздържате от извършване на каквито и да било действия и т.н.

Съдържанието на обекта и обекта е в състояние да определихарактер (сила, средство или метод) на влияние, което може да провокира промени в тях (обект или обект). Така например е невъзможно да убиете психически нормален възрастен човек, ако го изпратите на улицата да ходи, надявайки се, че колата му ще го закара. В този случай степента на вероятност за изпълнение на плана е твърде ниска. Всъщност последиците могат да бъдат резултатите от действията на всички сили или починалия. Ситуацията може да се промени. Степента на вероятност може да се увеличи, ако се предположи, че починалият е психически болен, а по-рано той имал склонност да игнорира трафика.

При престъплението, с изключение на предметите, средствата итеми, включително нещо като тема. Трябва да се отбележи, че всички отделни имоти не могат да бъдат напълно отразени в законодателни и теоретични конструкции. В рамките на теорията на закона обаче се определят най-типичните характеристики на личността на престъпника - признаците на обект на престъпление. Тяхната минимална съвкупност е необходима за поемане на отговорност. С други думи, ако има поне един от знаците в темата, престъплението няма да присъства.

Коментари (0)
Добавете коментар