Образование, сортове, структура и функция на лизозомите

образуване

Бихме искали да посветим нашата статия на въпроса как,което е структурата и функцията на лизозомите. Ще разгледаме този въпрос подробно от различни ъгли, включително характеристиките на процеса на формиране на тези структури, техните сортове, структурни особености и много други въпроси.

структурата и функцията на лизозомите

Преди да разгледате какво представляваструктурата и функцията на лизозомите, искам да изясня някои подробности. Всички живи организми, които ни заобикалят, се състоят от структурни частици, клетки. Те могат да се видят само с помощта на микроскоп. Но една клетка е цялостна система, състояща се от по-малки детайли, които обикновено се наричат ​​органоиди. Днес ще говорим за един от тях.

Лизозом: какво е това?

лизозомна структура и функционална таблица

Каква е структурата и функцията на лизозомите? Тези органички са малки по размер, така че голям брой могат да бъдат поставени в клетката. От друга страна, клетките на някои водорасли съдържат само 1 или 2 лизозоми, чиито размери значително надвишават обичайните (около 0,2 μm). Така че, всички лизозоми могат да бъдат разделени на три групи:

  • първичен;
  • вторична;
  • остатъчни тела.

Тъй като обмисляме структуратаи функцията на лизозомите, тогава от статията ви става ясно защо тези видове са необходими и каква е тяхната значимост за жизнената дейност на клетката. Важно е само да се изясни, че първичните лизозоми преминават в вторични лизозоми, но обратният процес е невъзможен.

Структурата на лизозомите

Какви са лизозомите, структурата ифункционира? Масата ще ни помогне да разберем какво има вътре в органелите. Органоидите съдържат повече от 50 различни протеинови ензими. Самият лизозом е покрит с тънка мембрана, която отделя биологично активните вещества от вътрешната среда на клетката. В таблицата ще изброим най-важните ензими и ще ви разкажем за техните функции.

ензим

стойност

естераза

Те са необходими за разцепването на етерни алкохоли.

Пептидни хидролази

Необходимо за хидролиза на съединения, имащи пептидна връзка. Тази група включва протеини, пептиди и някои други вещества.

нуклеаза

Тази група ензими ускорява хидролизата на фосфодиестерните връзки в полинуклеотидната верига на нуклеиновите киселини. Така се формират моно - и олигонуклеотиди.

глюкозидаза

Ензимите от тази група осигуряват процеса на разделяне на въглехидратите.

хидролаза

Сервира се за хидролизата на амидите.

Образуване на лизозоми

лизозомна структура и функция за кратко

Така че, ние научихме какво представляват лизозомите, структурата ифункции (накратко), които разглеждаме накратко в тази статия. Вече казахме, че органелите са разделени на три групи (първични, вторични и остатъчни органи). Първата група се формира от мембраната на апарата "Голджи", те лесно се бъркат на този етап с малки вакуоли. Лизозомите могат да се слеят и образуват органели с по-сложна структура и размер.

Ако основната лизозома улови някоявеществото, процесът на клетъчно храносмилане започва. Органоидът, способен да разцепва съединения с ензими, вече принадлежи към категорията на вторичните лизозоми. В резултат на разграждането на веществата могат да се образуват кондензирани остатъчни тела (това е третият етап от жизнения цикъл на лизозомата).

Функции на органелите

Разгледахме видовете лизозоми, структурата и функциите (таблица) - това е следващият ни въпрос. Решихме да използваме най-интуитивната и разбираема форма, т.е. масата.

функция

особеност

Вътреклетъчно храносмилане

Лизозомите съдържат голям брой ензими,Те са способни да разделят всички съединения чрез хидролиза. И вътреклетъчното храносмилане се извършва. Веществата навлизат в лизозомата и се обработват, образувайки нискомолекулни съединения, които клетката след това използва за собствените си нужди.

автофагия

Този процес ви позволява да се отървете от ненужни или стари органични клетки. Автофогът е метод за обновяване на клетъчните органели.

автолиза

По друг начин, този процес може да се нарече самоунищожение на клетката. Когато мембраните на всички лизозоми на една клетка са унищожени, последният умира.

заключение

лизозомни структурни характеристики и функционална таблица

Научихме какви са лизозомите. Характеристиките на структурата и функцията (таблицата) са дадени в статията. В заключение, бих искал да кажа, че ако работата на тези органели е нарушена, може да възникнат някои болести. Например, наследствените заболявания, свързани с разрушаването на функциите на лизозомите, са известни на медицината. Към тази група патологии се включват мукополизахаридоза, сфинголипидоза, гликопротеиноза и много други.

Коментари (0)
Добавете коментар