Социология на правото - история и реалност

образуване

Както е известно, периодът на двусмислия процесосъществяването на икономическите реформи в страната е труден период, включително в областта на правното развитие на лицата в определена социална група. Като се има предвид фактът, че всяко общество в развитието си, разбира се, преминава през определени етапи, социологията на правото в това общество се коригира. Ясно е, че всеки един от тези етапи има своите особености и тънкости, които в много отношения нарушават общите закони на формирането. Съществува обаче възможност за известно класифициране на състоянието на правното съзнание, както на обществото като цяло, така и на неговите индивидуални представители.

Системата на социалните ценности в СССР

Сякаш всеки от нас не принадлежи на СъюзаОт съветските социалистически републики, но това е нашата история, която ни позволява да разбираме и оценяваме процесите в различните сфери на живота на държавата и гражданите. Съвременната руска социология на правото не е изключение. Струва си да се припомни, че поне основният принцип на социално-политическия принцип е бил принципът на диктатурата на пролетариата. Този факт до голяма степен определя разбирането за правото на гражданин и съответно регламентира проблемите на социалната политика на самата държава. По този начин социологията на правото в СССР цели да изключи, ако е възможно, всички социални рискове.

Нова Руска федерация

Радикалните промени са претърпели социологияв съвременната Русия, произхождат от сравнително далечната 80-те години на миналия век. В този момент основният аспект на социалната политика на държавата не е колективът като референтна единица, а индивидът, който до голяма степен промени не само правната система в страната, но и чувството за справедливост на народа. Още по-активни всички тези процеси бяха видими през 90-те години след рухването на Съветския съюз. В този период проблемите на държавата играят огромна роля в правното съзнание на гражданите, както в икономиката, така и в политическата система. Системата от приоритети се срина, образувайки доста сериозен вакуум, който до известна степен допринесе за нарушаване на разбирането за правните норми на населението. Не на последно място в този процес играе фактът, че социалните институции на практика не изпълняват своите функции и такава концепция като социологията на правото не е имала време или, както се казва, сили. Може да се каже, че през есента на тази есен е 1994 г., когато в края на краищата държавата бе приета в сферата на социалната политика. В този случай специално внимание бе обърнато директно на основните аспекти на живота на социалните групи като социалното партньорство, формирането на пазара на труда (включително прогнозирането на безработицата), стабилизирането на жизнения стандарт. Трябва да се отбележи, че последният приоритет, който се разглежда от съвременната руска социология на закона, дойде да замени дистрибуторската система на така наречените средства за обществено потребление.

Съвременните реалности - нови предизвикателства

Ясно е, че времето не стои на едно място. В резултат социологията на закона трябва да се развива. Освен това настоящите условия за развитие на обществото формират нови задачи и функции на държавата в социалната политика. На първо място, става дума за укрепване, т.нар. Целенасочена подкрепа за всички бедни и непривилегировани граждани. На второ място, насилствените мигранти и други групи мигранти без съмнение са сериозен проблем, който социологията в съвременната Русия трябва до известна степен да реши. Естествено е необходимо тяхното адаптиране към обществото и достатъчна социална подкрепа.

Коментари (0)
Добавете коментар