Основни човешки потребности и начини за тяхното посрещане

образуване

Необходимостта е определена нуждаактьор в общите обстоятелства на своето съществуване, привързаност към външни условия, въз основа на личната му природа. Тази основна връзка в системата на отношенията с други хора е причината за човешкия живот. Изискванията обхващат цялата сфера на социалния, материалния и органичния живот, сочейки тесните взаимоотношения между тези понятия.

Проявление на нуждата

Необходимостта се проявява по селективен начининдивидуален към съществуващите условия на външния свят и е динамична и циклична стойност. Първичните нужди са свързани с биологичните нужди, в допълнение, човек чувства необходимостта да остане в обществото. Специфичността на необходимостта е такава, че тя е вътрешна мотивация и стимул за дейност, но в същото време работата става въпрос на необходимост.

първични нужди

В същото време, правенето на нещо в бизнеса създава нови потребности, тъй като са необходими някои средства и разходи, за да се превърне планът в реалност.

Нужди в обществото

Общество, в което те не се развиват иливъзпроизвежда човешките потребности, е обречена на разпадане. Потребностите на хората в различни епохи съответстват на духа на предприемачеството и развитието, отразяват недоволството и отчаянието, изразяват колективизма, общата вяра в следващите теми, обобщават стремежите на хората, стремежите, които се нуждаят от периодично удовлетворение. Съотношението на първичните и второстепенните нужди се формира не само по отношение на социалния статус, но и под влиянието на приетия начин на живот, ниво на духовно развитие, разнообразие от социални и психологически групи в обществото.

Без да отговарят на спешните нужди на обществотоне могат да съществуват, да се ангажират с възпроизвеждането на социални ценности на нивото на историческите и културни стандарти. Неотложните нужди от движение, комуникация, притежаване на информация изискват развитието на обществен транспорт, комуникации, образователни институции. Хората се грижат да задоволят първичните и вторичните нужди.

първични и вторични нужди

Видове нужди

Човешките потребности са толкова разнообразни, че класификацията им в различни категории изисква класификация според няколко критерия:

 • според тяхното значение, първичните нужди и второстепенните са разделени;
 • чрез групиране на субектите, които отличават колективното, индивидуалното, публичното и груповото;
 • по избор на посоката те са разделени на етични, материални, естетически и духовни;
 • когато е възможно, има идеални и реални нужди;
 • сферите на дейност подчертават желанието за работа, физически отдих, комуникация и икономически райони;
 • според метода на удовлетворяване потребностите са разделени на икономически, изискващи ограничени материални ресурси за производство и неикономически (нужда от въздух, слънце, вода).

Основни потребности

Тази категория включва вроденафизиологични нужди, без които човек не може физически да съществува. Те включват желанието за ядене и пиене, необходимостта от дишане на чист въздух, редовен сън, удовлетворяване на сексуалните желания.

основни човешки нужди

Основните потребности съществуват на генетично ниво, а второстепенните възникват с увеличаване на житейския опит.

Вторични нужди

Те са психологически характер, те включватжеланието да бъдеш успешен, уважаван член на обществото, появата на чувства. Основните и вторичните нужди се отличават с факта, че неудовлетворението от желанията на втората категория няма да доведе до физическа смърт на индивида. Вторичните стремежи са разделени на идеални, социални и духовни.

Социални нужди

В тази категория желания преобладава нуждата.комуникират с други хора, проявяват се в социални дейности, получават общо признание. Това включва желанието да принадлежите на определен кръг или социална група, да не заемате последното място в него. Тези желания се развиват в човек във връзка със собствените си субективни идеи за структурата на този слой на обществото.

Идеални нужди

Тази група включва желанието да се развиванезависимо, изразено в желанието да получава нова информация, да я изследва и да се ориентира в обществото. Необходимостта от изучаване на обкръжаващата го реалност води до осъзнаване на мястото в съвременния свят, познаване на смисъла на живота, което води до разбиране на нейната цел и съществуване. Преплетени с идеалните първични нужди и духовни желания, които представляват желанието за творческа дейност и реализацията на красивата.

Духовни стремежи

Духовните интереси се развиват в човека, поради желанието да се направи богат опит в живота, да се разширят хоризонтите и да се развият творческите способности.

да се определи основната нужда

Развитието на личния потенциал правииндивидът не само се интересува от културата на човечеството, но и се грижи за представянето на ценностите на собствената си цивилизация. Духовните аспирации означават увеличаване на психологическия стрес по време на емоционалните преживявания, осъзнаване на стойността на избраната идеологическа цел.

Човек с духовни интересиподобрява уменията, се стреми към високи резултати в областта на активността и творчеството. Индивидът третира работата не само като средство за обогатяване, но познава своята личност чрез труда. Духовните, биологичните и социалните нужди са тясно свързани помежду си. За разлика от животинския свят, в човешкото общество основната нужда е биологично съществуване, но постепенно се превръща в социална.

Естеството на човешката личност е многостранно, следователноима различни видове нужди. Проявлението на стремежите в различни социални и природни условия затруднява класифицирането и разделянето им на групи. Много изследователи предлагат различни отличия, поставяйки мотивацията на преден план.

Класификация на нуждите на друга поръчка

Основните човешки потребности се разделят на:

 • физиологични, които се състоят в съществуването и възпроизводството на потомство, храна, дишане, подслон, сън и други нужди на тялото;
 • екзистенциални нужди, които са желанието да се осигури комфорт и безопасност на живота, да се работи за получаване на обезщетения, доверие в по-късен живот.

удовлетворяване на основните нужди

Вторичните потребности, придобити в хода на живота, са разделени на:

 • социални стремежи да получат връзки в обществото, да имат приятелски и лични чувства, да се грижат за близки, да получат внимание, да участват в съвместни проекти и дейности;
 • престижни желания (уважавайте себе си, получавайте признание от другите, постигнете успех, високи награди, преместете кариерата);
 • духовна - необходимостта да се изразяват, да реализират своя творчески потенциал.

Желание за класификация от А. Маслоу

Ако разберете, че човек има нуждаада, храна и здравословен начин на живот, тогава определяте основната нужда. Необходимостта принуждава индивида да се стреми към незабавни ползи или да промени нежелана ситуация (неуважение, срам, самота, опасност). Необходимостта се изразява в мотивация, която в зависимост от нивото на личностното развитие поема конкретна и определена форма.

Основните нужди включватфизиологични нужди като прокреция, желание за пиене на вода, дишане и т.н. Човек иска да защити себе си и любимите си от врагове, да им помогне в лечението на болести, да ги предпази от бедност. Желанието да влезе в определена социална група изпраща изследователя в друга категория - социални нужди. В допълнение към тези стремежи индивидът чувства желание да угоди на другите и изисква уважение към себе си.

Човешките нужди постоянно се променятПроцесът на човешката еволюция постепенно преразглежда мотивацията. Законът на Е. Engel гласи, че търсенето на нискокачествени хранителни продукти намалява с нарастването на доходите. В същото време се увеличава търсенето на храни, които са с по-високо качество, като същевременно подобряват стандарта на човешкия живот.

Мотивирано поведение

Нуждите се оценяват чрез дела.човешкото и поведението му. Нуждите и стремежите се приписват на стойност, която не може да бъде директно измерена и наблюдавана. Изследователи в областта на психологията са решили, че някои нужди мотивират индивида да действа. Усещането за нужда прави човек да действа, за да задоволи нуждите.

съотношението на първичните и второстепенните нужди

Мотивацията се определя като липсата на нещокойто се превръща в определен ход на действие и човек се съсредоточава върху постигането на резултат. Резултатът от своето окончателно проявление означава средствата за удовлетворяване на желанието. Ако постигнете определена цел, то може да означава пълно удовлетворение, частично или непълно. След това определете съотношението на първичните и вторичните нужди и опитайте да промените посоката на търсенето, като оставите мотивацията както преди.

Така полученото количество удовлетворениеактивността, оставя марка в паметта и определя поведението на индивида в бъдеще при подобни обстоятелства. Човек повтаря действията, които са причинили задоволяването на основните нужди, и не извършва действия, които водят до неуспех на плана. Този закон се нарича закон на резултата.

Мениджъри в модела на модерното обществоситуации, които позволяват на хората да се чувстват доволни от такова поведение, което е от полза за тях. Например, човек, който е в процес на производствена дейност, трябва да представлява завършването на работата под формата на смислен резултат. Ако изградите технологичен процес по такъв начин, че даден човек не вижда окончателния резултат от работата, това ще доведе до изчезване на интереса към дейността, нарушаване на дисциплината и отсъствие. Това правило изисква администрацията да развива производствената сфера, така че технологията да не противоречи на човешките нужди.

основните нужди са

интереси

Интересите на лицето могат да се проявяват катопреки и косвени. Например, интересът на всеки студент към определени аспекти на неговата теза, изчисления, рисунки е косвен. Докато непосредственият интерес може да се счита за защита на напълно изпълнената работа. Освен това интересите са отрицателни и положителни.

заключение

Някои хора имат малко интереси, техния кръгограничен само от материалните нужди, така че характеристиките на индивида се определят от желанията на човека и от степента на неговото развитие. Интересите на един банкер може да не съвпадат с желанията на, например, художник, писател, селянин и други хора. Колко хора в света, толкова много различни нужди, нужди, стремежи и желания произтичат от тях.

Коментари (0)
Добавете коментар