Времето на безпокойствата: причините за разногласията в Русия

образуване

Историята на Русия е пълна с такива събитияоказва значително влияние върху развитието на страната. Много за днешните историци все още е загадка. Например, така нареченото затруднено време, причините за което бяха обхванати най-вече в трудната икономическа ситуация на Русия след Ливонската война. Това доведе до факта, че има големи пречки за процеса на централизация на страната. Дълго време на безредиците в Русия продължи 10 години. В същото време страната на практика нямаше възможност да се развие.

затруднено време на каузата

По мнение на В.I. Klyuchevsky, Проблемът е индикация, че нашата страна не притежава характеристиките на истинска държава. Историкът вярва, че самата власт представлява два принципа - царът и патримонията, които Русия е поставила не като държава, а като собственост, наследство на суверена. Благодарение на Времето на безредиците, тези останки бяха унищожени и страната пое по пътя на истинското развитие.

Размирното време, причините за което са били проучениисторици, имаше доста дълбоки последствия. След смъртта на Иван Грозни, синовете му Фьодор и младият Дмитрий, които починаха скоро, останаха на трона. Федор не можеше дълго време да устои на трона и умрял седем години по-късно, което доведе до края на управлението на династията Рурик.

След това събитие Борис дойде на властГодунов, чието управление беше относително краткотрайно и доведе до още по-голямо разделение на московското общество на воюващи общности. Самият Богданов имаше особени възгледи за правителството на страната: той вярваше, че проблемите са свързани главно с поробителите на селяните и планират да премахнат ненавист, което силно създава срещу него по-голямата част от болярите.

Но вземете някои мерки за новия владетелвъзпрепятстваха икономическата криза, възникнала поради неуспеха на реколтата и вследствие на това глад в Русия през 90-те години на XVI век. Решаването на този проблем може да бъде намерено чрез лишаване на благородството от редица права, което беше абсолютно невъзможно по това време. Гладът провокира редица въстания, най-големият от които се случи през 1603 г. в покрайнините на страната сред свободните казаци.

Време на безредиците в Русия

През 1605 г. цар Борис Годунов умира. По това време фалшивите Дмитрий започват да се появяват на територията на страната, всяка от които говори за себе си като оцелял княз Дмитрий. Историците смятат, че това са опитите на поляците да завладеят Русия. В края на краищата времето на безредиците, причините за което се крие в разпада на държавната власт, беше изключително успешен период за намеса.

Опитът на чужденците да се възползват от Москва коронованс успех. Скривайки зад споразумение с правителството на Василий Шуйски, Швеция започва също военни операции срещу Русия, а полски войници влизат в Москва, изоставени в паника от болярите. И само благодарение на въстанието на Минин и Похарски, страната успя да освободи териториите си от интервенционистите. Времето на неприятностите в Русия доведе до големи загуби.

Най-вероятно това беше знакблагородство и в резултат на решението на Земския собор през 1613 г. шестнадесетгодишният Михаил Романов се изкачи на трона, основал династията Романови, която управлявала Русия повече от триста години.

проблемното време е

Историята е фенер, който блести от миналотонас в бъдеще. Времето на безредиците, причините, за които историците са проучвали досега, е горчив пример за това, което фрагментацията на държавата води до.

Коментари (0)
Добавете коментар