Какво означава изразът "резервирано лято"?

образуване

Връща се историята на руската държавадълбока древност. И оттам дойдоха речта ни много изрази. Ето защо, до ден днешен, ние си спомняме царя на граховото зърно, Трикия с кафтан, "всички Ивановская". И ето още една фразеология, която се използва малко по-малко сега, но много, много интересна.

Дефиниция на израза

резервирано лято
Изразът е "запазено лято". Как може да бъде разбран от съвременните местни оратори? Нека се обърнем към далечното минало. 16-ти век, ерата на царуването на Иван Грозни. Точно по това време се появиха "запазените лета". През 1581 г. Грозни провежда преброяване на населението. От една страна, той е мотивиран от желанието да укрепва своята власт за сметка на лоялни благородници, дарява на тях съкровища, земи и села със селяни. От друга - в 70-те години на миналия век в Русия, националната икономика падна. И за Grozny е важно да определи степента на щетите. Точно тогава царското правителство, по негова заповед, започна да въвежда запазено лято. Това не е нищо повече от забрана на селяните да напуснат един господар на наемодателя в друг. Според Кодекса от 1497 г., след завършването на полевата работа, на деня на Юриев (26 ноември), селяните могат да напуснат от особено яростни домакини на други хора по-хуманни. Декретът "Zapovednye leta" ги лишава от такава възможност. Началото на Иван Василевич в областта на поробването на народа бе продължено от Федор Йоаннович, като през 1592-93 г. забраняваше отделянето на селяните от селата им. Между другото въз основа на това събитие се роди възклицание: "Ето ти, баба и деня на Юриев!"

етимология

година на въвеждане на защитени години

Така че, неофициалната година на въвеждането на защитени години -1581. Официален -. 1592. Името на концепцията, свързана с думата "заповед", ​​което означава "закон", "завет", "рецепта", "принудително изпълнение" Интересно е, че историците не са намерили в хрониките, писма и други документи, от епохата на Иван Грозни, избрани текстове за "забранени години" - тези години, когато жителите на провинцията, раболепен благородство, бе избрана възможността да отиде в друго село или град. Изследователите са известни само препратка към хрисовули. Но защо смятат, че официалното въвеждане на защитени години е свързано със самия край на 16-ти век - от 1592-93 г.? И всичко, защото след тази дата дори няма позоваване на постановлението.

Укрепване на подвига

въвеждане на резервирани години
Какво означава всичко това в дългосрочен план? Първо, благодарение на "книгите на писателите", т.е. преброяването, се появи една повече или по-малко подробна и ясна картина на пребиваването на селяните в държавата. Това допринесе не само за установяването на ред в страната, но и доведе до засилване на феодалния режим. Селяните сега могат да се припишат на постоянно място на пребиваване според получената информация и ако някой избяга от собственика на земя, лесно е да се установи кой го е притежавал. По този начин, благородните господари на селяните са официално установени и се е появила законодателната основа за консолидацията на обикновените феодали. В крайна сметка правилата на резервните години стават общоприети. И понятието постепенно потъна в забвение, запазено само като фигуративно, крилато изражение. И сега тя се възприема като синоним на нещо древно, старомодно, като антоним на модерността.

Коментари (0)
Добавете коментар