Междусекторни бракове: опасно ли е?

Новини и общество

Международните бракове съществуват от дълго време. Както и в старите дни, и сега, да се ожени за чужденец е престижно. Очевидно броят на такива бракове нараства всяка година. Това може да бъде свързано с нарастването на новодошлите и с намаляването на критиките на обществото и т.н.

Съдейки по статистиката, руските жени имат много по-голяма вероятност да се присъединят към международните синдикати, отколкото към руските мъже.

Както във всеки един случай, в случая с смесените браковеима и противници и поддръжници на идеята. Така че, помислете за положителните и отрицателните аспекти на такива съюзи и разберете възмущението на критиците и одобрението на поддръжниците.

В допълнение, развитието на общество на толерантност,способността да разбираш с разбирането на такива бракове, способността да учиш и да разбираш друга култура. Такива съюзи могат също така да спомогнат за подобряване на отношенията между страните.

Социалните проучвания показват, че една третаИнтервюираните бракове, интервюирани, са загуба на време. И също така, че те са по-трайни от мононационалните. Петата част е сигурна, че междуетническите бракове не се различават от моноетническите бракове. Какво е това, да се каже, обичайният среден статистически съюз. И останалите вярват, че смесените бракове са дори по-добри от "обикновените" бракове и се отличават с по-силна връзка.

Но много психолози вярват абсолютнонезависимо от националността на съпруга, основното нещо е, че в семейството им царила спокойствие, хармония, взаимно разбиране и любов. Бракът се основава на взаимоотношенията на хората, а не на цвета на кожата.

междурелигиозни бракове

Критиците също така откриват следните недостатъци в междуетническите синдикати.

Първо, съпрузите имат различни култури. Това може значително да попречи на взаимното разбирателство. Също така може да бъде трудно да се установи единична поръчка в семейството. Ритуали, ритуали, обичаи, пост - всичко това може да попречи на семейния начин на живот. В допълнение към факта, че съпрузите са израснали в различни семейства, те са израснали и с различни обичаи, които трябва да се вземат предвид при отглеждането на деца.

Второ, междусециалните бракове често предизвикват омраза на другите. Често, чакайки подкрепата на роднини - можете да получите убеждение.

междуетнически бракове

Трето, има нации (например арменци,Грузинци), в семейства от ранна детска възраст създават усещане за гордост в нацията и че свещеният съюз трябва да бъде изключително моно-национален. Това помага да се запазят основите и традициите на хората, които те много ценят. В този случай или партньорът, който ще трябва да приеме всички тези принципи, или "настойникът" на нацията, когото неговият народ ще осъди, ще пострада.

Четвърто, съпрузите ще имат трудно време, ако сапреди това живее в различни страни. Единият от тях ще трябва напълно да свикне с новия манталитет и живота на друга държава като цяло. За любящи сърца това може да изглежда тривиално, но трябва да мислите предварително за такива неща, за да не направите глупава крачка зад булото на любовта.

И последният, но много важен недостатък евъзпитанието на децата. За да вземете решение за раждането на дете, трябва да сте 100% уверени в партньора си. Ако такъв брак се разпада, тогава съпругът, който е в чужда страна, е по-вероятно да загуби родителските права върху детето.

смесени бракове

Междурегионалните бракове често представляват голям риск, че не всеки може да отиде. Но решили съзнателно такъв съюз, ще живеят, както казват те, дълго и щастливи.

Коментари (0)
Добавете коментар