Незаконна дейност

маркетинг

В наше време много хора са ангажиранипредприемачество, както юридически, така и физически. За съжаление, заедно с легитимните дейности, незаконният бизнес много често процъфтява. Някои умишлено нарушават закона, други дори не мислят, че действията им попадат в съответната статия и могат да доведат до отговорност. Например, много хора рекламират във вестниците за предоставяне на ремонтни услуги, услуги по канализация, транспорт и т.н., въпреки че нямат законни права да го направят.

Какво представлява "незаконният бизнес" вотколкото се изразява? Лицата, които са решили да предприемат предприемачески дейности без подходяща регистрация, без лиценз (т.е. дейности, подлежащи на лицензиране) или с просрочени лицензи - работят незаконно. Някои предприемачи се преструват, че "забравят", че техният лиценз е закъснял, или са оформени за друго лице. Други, които са получили разрешение за един вид дейност, се занимават с много различна дейност или дори излизат извън териториалните граници.

Всичко това попада в статията "незаконнопредприемачество "и привлича вниманието на съответните органи. Прокуратурата може да бъде или административна, ако нарушенията не доведоха до големи материални щети на други лица или на държавата, или на престъпниците. Във втория случай са обхванати предприемачи, които незаконно са получили печалба в особено голям мащаб или са причинили съществени материални щети.

Така че, признаците на незаконния бизнес: дейности без регистрация в съответните органи без лиценза, необходим за дейността, с изтекъл лиценз или извършени нарушения при издаването на документи. Това означава, че на властите е предоставена неточна информация или регистрацията е била заобиколена от закона. Има и такива предприемачи, които започват дейността си дори преди да получат подходящо разрешение.

Спонтанни пазари, частни майстори, натрапчивитърговските агенти, проникващи във всички офиси със своите стоки, незаконно производство на различни видове продукти - всичко това попада в категорията "незаконна дейност". Освен това е невъзможно да се отменят незаконната търговия с оръжия, организирането на домове за толерантност, наркодилърите, продажбата на нелицензирани продукти и също така да се произвеждат без съответните сертификати в тайните фабрики и фабрики. В повечето случаи това се отнася за продуктите от вино и водка, както и за потребителските хранителни продукти.

Руското предприемачество често минава отвъдобхвата на закона, съчетаване на измами, измама на потребителите, укриване на данъци, незаконно използване на търговски марки, които не принадлежат на него, и укриване на произхода на продуктите. Всичко това представлява значителен интерес на съответните органи и носи сериозна отговорност. При откриването на такива случаи органите организират интервюта със свидетели, участници в процеса, жертви и установяват определени санкции, в зависимост от тежестта на констатираното нарушение.

Сделките трябваше да приключат в живота ми малкодали на всеки човек - независимо дали продава къща, лични вещи или поземлен имот. Но ако тази сделка е еднократна сделка, това е едно нещо, но ако сделките се провеждат редовно и осигуряват редовен доход, тя вече е обект на предприемаческа дейност. Много отдават под наем апартамент постоянно, някой се занимава с обучение, някой шива дрехи или консултиране. Ако има редовен доход - по-добре е да не поемате рискове. След като сте издали съответните документи, можете спокойно да се справите с бизнеса си и да не се страхувате от инспекции на съответните органи. Но тя ще дойде при вас веднъж. Не е ли по-добре да спим спокойно? Успех и успех в правните дейности!

Коментари (0)
Добавете коментар