Основните методи за събиране на маркетингова информация при пазарни проучвания

маркетинг

Маркетинговите проучвания са многоетажнипроцес. На първо място, проблемът и основната цел на изследването са определени. Втората разработва ясен план за събиране на информация, използвайки вторични и първични данни. В третия ред информацията се събира чрез лабораторни и извън офис проучвания. На четвъртата стъпка всички получени данни се анализират, за да се получи някакъв среден показател и да се разкрият определени взаимоотношения. И накрая, на последната стъпка се показва окончателният резултат, благодарение на който специалистите могат да вземат решения въз основа на реални показатели за изследване, което ще доведе до по-голям процент правилни решения.


Маркетинговите проучвания се провеждат с помощта наразлични изследователски инструменти, като например проучване, наблюдения, въпросници и експерименти. Също така се използват и методите за комуникация с хората по вид на пощата, телефон или личен разговор.
Първата маркетингова информация се получава откато се използват "полеви" действия, като анкети, различни наблюдения и експериментални проучвания. Получените данни в крайна сметка имат редица положителни точки: те са много надеждни, конкурентите не са научени за тях, те са контролирани и има ясна представа за метода на тяхното събиране. Съществува обаче и негативна страна на този въпрос: колекцията е твърде дълга, фирмата не винаги може да я намери изцяло чрез собствените си усилия и в крайна сметка това е очевидно висока цена.


Получава се втора маркетингова информацияразлични "кабинети", които са събрани много по-рано за други цели, отколкото фирмите имат в момента. Това включва различни отчети, сметки, бюджети, запаси и т.н. За малките и дори средните фирми това са най-прагматичните методи за събиране на маркетингова информация. Най-често събирането на вторична маркетингова информация е първо, а не първостепенна. На първо място, тази информация се получава по-евтино от основния. В допълнение, отново, сравнявайки с първичната, времето за получаване на вторична информация винаги е пред времето на основното. Но вторичната маркетингова информация за отрицателните феномени е само по себе си: от нейната непълнота всички изследвания като цяло могат да пострадат. В допълнение, такава информация не може да бъде потвърдена по никакъв начин, какъв е нейният друг минус. Понякога методологията, по която трябва да се изграждат методите за събиране на маркетингова информация, е напълно неизвестна.
Първични данни вече за по-сериозна работа: запознаване със ситуацията в тази индустрия, с тенденцията на нестабилност на печалбата и продажбите, с последните постижения на технологиите и науката.
Много е важно да се направят правилните методи за събиранемаркетингова информация. В противен случай цялата събрана информация може да стане частично или напълно ненужна. Необходимо е да се знае, че за много важни изследвания е важно да се събере първична информация. За тази цел най-добрият вариант за продължаване е добър и ясен план за бъдеща работа. Той също така определя кои инструменти ще бъдат използвани допълнително. Методите за събиране на маркетингова информация, свързана с основния, имат четири основни опции: наблюдение, имитация, експеримент и разпит.
Маркетинговите проучвания изобщо не са включенитрябва задължително да са скъпи и невероятно сложни. Съвсем спокойно можете да постигнете планираната цел благодарение на анализа на собствените си данни, различни проучвания на купувачи и експерти.

Разходите за маркетингови проучвания директно зависят от информацията, която трябва да намерите, количеството нови данни, степента на формализиране на изследванията и сложността на анализа.

Коментари (0)
Добавете коментар