Брокерите са кого? Какво прави брокерът?

кариера

Всяко лице до известна степен поне веднъжтой използва услугите на брокер, често дори без да го знае. В края на краищата, брокерите днес са твърде плътно интегрирани в съвременния живот, услугите им са станали невероятно популярни. Но не всеки знае кои са те. Брокерите са посредници между клиент и определена компания или негов представител и могат да работят и като "средна връзка" между определени лица. Тяхната работа се регулира от няколко законодателни акта.

брокерите са

Сега брокерите твърдо заемат място в сфератапосреднически услуги, толкова много хора се обръщат към тях за помощ, особено когато трябва да спестите време, но не и пари. Те винаги вземат малък процент от комисионните за своите услуги. Както показа практиката, най-добрите брокери са физически или юридически, които предоставят голям списък от услуги с малка цена на работа и срокове за изпълнение на поръчката.

Сфера на дейност на брокерите

В зависимост от икономическата сфера на дейност, всички брокери могат условно да се разделят на следните групи:

  • Финансови брокери са хора, които са ангажиранифинансовото посредничество, свързано с движението на средства. Те включват борсови брокери (брокери), финансови анализатори, консултантски компании и агенции.
  • Нефинансовите брокери са физически лица, които не го правятса пряко ангажирани с обработката на финансовите потоци, но могат да помогнат за активното използване на финансовите ресурси. Тази група включва брокери на недвижими имоти, митнически брокери, юридически компании, аналитични консултантски групи, други брокери.
    най-добрите брокери

Форма на собственост на брокерите

В зависимост от посоката на дейностте могат да имат различни форми на собственост. Най-често срещаните брокери са юридически лица, най-често частни предприятия или акционерни дружества, които работят върху обща данъчна система.

Много митнически брокери саюридически лица във връзка със спецификата на тяхната дейност. Но фондовата борса в повечето случаи - физически лица, по-рядко - частни предприемачи. Такива брокери не работят директно с финансите, но получават комисионни за всяка успешно осъществена операция и работят директно с физически лица, много по-рядко с юридически (поради особеностите на данъчното облагане на печалбата).

брокерски услуги

Характеристики на дейността

Брокерите винаги действат като посредници между тяхконкретни лица, независимо от формата на собственост. Те поемат отговорността да ускорят задачата, да помагат да се издават документи, включително стоки при преминаване на границата. По този начин те приемат за своите услуги определена сума пари, която е фиксирана в споразумението за посредничество, което се подписва след съгласуването на всички нюанси. В такъв договор трябва да бъдат регистрирани следните елементи:

  • Предмет на договора (какво точно трябва да направи брокерът).
  • Разходи за услуги.
  • Отговорност на страните по договора, техните права.
  • Условия на договора.
  • Пълен банков и юридически данни за страните.

Брокерските услуги могат да бъдат поръчани от всяко лице,като се отчита посоката на дейност. Тяхната цена може да варира в зависимост от конкретната ситуация на пазара и задължително трябва да бъде фиксирана в договора. Само в случай на правни съвети или помощ при продажба и закупуване на недвижими имоти, цената на услугите на брокера остава фиксирана.

какви са брокерите с двоичен вариант

Отговорност пред закона и клиента

В зависимост от условията на договора и посокатаброкерите носят административна и наказателна отговорност. Административният лимит е ограничен до глоби или анулиране на лиценза за предоставяне на брокерски услуги. Такова задължение е често срещано сред застрахователните брокери, посредниците на недвижими имоти или правните консултанти. Наказателната отговорност често се използва в случаи на нарушения на митническото законодателство или в случай на измама.

Финансови брокери

Финансовите брокери посредничат през 2009 гсферата на финансовите услуги. Те работят на фондови борси, извършват купуване и продажба на акции, ценни книжа, стоки и валути. Най-добрите брокери в тази област са компании, които търгуват на фондовия пазар или на двоични опции. Те предлагат добри условия за своите клиенти, осигуряват платформи за търговия и са готови да провеждат обучения, обучение за всички посетители.

Какво представляват "брокерите на двоични опции"? Този термин се отнася до тези, които се занимават с посреднически услуги в областта на търговията с двоични опции. Това са компании с висок риск, често без сертификати или лицензи. Брокерите, които притежават необходимите лицензи за търговия на пазара на двоични опции, са много малко, но те се смятат за най-добри.

Коментари (0)
Добавете коментар