Задължения на водача

кариера

Една от най-популярните професии на пазараРаботата е водачът. Много от услугите, произведенията и по принцип дейностите на организациите са свързани с транспортирането, трансферите между клоновете и т.н. Следователно, почти всяка компания се нуждае от шофьор. Най-често можете, разбира се, да се срещнете с шофьор-спедитор на свободни места. Задълженията на този служител трябва да бъдат напълно документирани в длъжностната характеристика и да отговарят на правилата и разпоредбите на действащото законодателство на страната.

Общи разпоредби

Водачът е служителят, който еНеобходимо е да се използва превозното средство за извършване на неговите функции. Единствено ръководителят на компанията може да приеме или да уволни този служител. За да получите тази работа, човек трябва да получи средно образование и да получи специално обучение.

задължения на водача

Като цяло работодателите не изискват товапредставяне на служителите на трудов опит. При изпълнение на задълженията си, водачът-спедитор трябва да се ръководи от актовете и административните документи на компанията, да спазва правилата на трудовите разпоредби, безопасността и безопасността на труда. Той трябва да следва заповедите на висшето ръководство, инструкциите му и хартата на организацията. Освен това той трябва да се придържа към всички инструкции в инструкцията.

знание

Първото нещо, което служителят трябва да разбередо мястото на водача - това са правилата на пътя и какви наказания може да му наложи, ако ги разбие. Освен това от него се изисква да знае техническите характеристики на превозното средство, което му е поверено, как е подредена, как са декодирани показанията на инструментите му и какви са предназначените за него автомобили. Служителят трябва да разбере как функционира алармата, как да я деактивира правилно.

шофьорска служба

Той трябва да знае кои правила колатае необходимо да се запази как да се грижи правилно за него и какви процедури трябва да се извършват, за да се увеличи максимално живота на превозното средство. Служителят е длъжен да узнае кога е необходимо да се извършат технически проверки, поддръжка, с каква скорост гумите и частите се износват, с други думи, всички точки от ръководството за експлоатация на уреда. Също така, кандидатът за тази длъжност се задължава да научи и спазва работния график, защитата на труда и други елементи от устава.

Общи функции

Задължения на водача, първовключващи гарантиране на правилната работа на превозното средство, както и професионален подход към използването му с безопасността на самия модул и здравето на пътниците. Ако няма специална нужда, той не трябва да използва сигнали и да извършва опасни маневри, да контролира и регулира ситуацията по пътя и да предотвратява извънредни ситуации.

задължения на водача на автобусите

Освен това той трябва да наблюдава транспортаозначава и не го оставяйте без надзор, за да премахнете възможността за кражба и кражба на нещата. Включването на алармата, заключването на вратите и контролирането на ситуацията извън автомобила също са отговорност на водача. Служителят трябва да следи техническото състояние на автомобила, да извърши всички работи по поддръжката му, които са в неговата компетентност, и да вземе автомобила в сервизния център своевременно. Дръжте тялото, интериора и двигателя чисти, както и да извършите тяхната обработка със специални защитни средства срещу външни фактори.

Общи задължения

Предлагат се задълженията на шофьораче ще изпълни всички указания на своето ръководство и незабавно ще достави превозни средства при поискване. Той е длъжен да докладва за всякакви нарушения на здравето си, а не да се задръства, ако се чувства зле, а също и да не консумира алкохолни напитки или лекарства, които оказват влияние върху реакцията, вниманието и представянето.

Не трябва да използва работеща колаза лични цели, както и за довеждане на пътници или превоз на стоки, които не са свързани с дейността на дружеството. Задълженията на служителя включват поддръжката на цялата документация за пътуване, включително счетоводните маршрути, разхода на гориво и времето на пътя. За онези, които работят за частни компании със сигурност, важно е също така да забележите подозрителни коли и да съобщавате, ако автомобилът се контролира от ръководството им.

Функциите на водача на автобуса

Основните задължения на шофьор на автобус включватподаването и изпълнението на нарежданията на диспечера, спазването на графика на маршрутите, като се има предвид фактът, че той няма право да надвишава скоростта или да използва транспортните способности извън неговите технически характеристики.

Преди да започнете полет, служител трябвауверете се, че транспортът е пълен и вътрешното и външното му състояние е в правилна форма, огледалата и гумите са в ред, както и всички аварийни изходи, възли и т.н. са в добро състояние. Той трябва да поддържа вентилационните и отоплителните системи, устройството за преговори, да проверява наличието на индикатора за маршрута, комплекта за първа помощ, ключалките на колелата и друго необходимо оборудване.

Шофьор на градски автобус

Официални задължения на водача на типа автомобилавтобусът включва преждевременно пристигане във флота, за да получи списък с маршрути, да получи билети и друга документация, ако е необходимо. Ако поръчката е специална, той трябва да се съгласи с маршрута и други нюанси с клиента. Преди да влезе в линията, водачът трябва да бъде подложен на медицински преглед. Ако автомобилът е дефектен, той трябва незабавно да го докладва на съответните служители, за да коригира проблема.

права и отговорности на водача

Освен това той е длъжен да следи външните си служителиоглед на състоянието на превозното средство, което му е поверено. Ако спирането трае повече от пет минути, той трябва да изключи автобуса, следвайте инструкциите на диспечера. Ако пътниците му са деца, след това приложете съответния знак и при всяка ситуация спазвайте правилата за движение.

Задължения на водача на автобуса с маршрутаградът включва обявяването на спирки, контрола на входа и изхода на пътниците, може да започне само след като всички врати са затворени. Работникът може да спре превозното средство само на места, обозначени с пътни знаци, така че пътниците лесно да напуснат автобуса. На последната спирка трябва да провери дали има някакви забравени предмети в автобуса и ако бъдат намерени, ги предайте на диспечера. Той трябва да приеме броя на пътниците, които не надвишават техническите стандарти, а ако има полет на дълги разстояния, поставете багажа на пътниците в специални отделения за това.

Международен шофьор на автобус

Общи задължения на водача на дълги разстоянияавтобусите приемат, че ако в спирките няма бюро за билети, служителят лично продава билети. Ако климатичните условия са трудни, той трябва да намали скоростта и да се увери, че няма спешни случаи, в този случай няма право да наруши маршрута, но не може да следва графика. При междуселищни полети той може да направи непланирани спирания по искане на пътниците, трябва да осигури първа помощ, ако е необходимо.

задълженията на шофьор на пожар

Служителят трябва да спре при поискванедържавните служители на пътните инспекции, полицията и др., и да им предоставят цялата необходима документация. Ако по време на пътуването има неизправност на превозното средство, той е длъжен да дръпне, да инсталира предупредителни знаци, да информира пътниците за ситуацията и правилата за поведение по магистралата, както и да докладва разбивката на диспечера.

Правата и задълженията на водача предполагат товаако по време на влошаване на здравословното му състояние той трябва да спре автобуса и да прехвърли контрола върху сменяемото устройство, ако той не е там, да го повикат през диспечера. Ако по пътя срещне счупен автобус, той беше длъжен да вземе пътниците си според закупените билети и да ги отведе до местоназначението им. Ако температурата на въздуха е под пет градуса, той трябва да загрее интериора.

Задължения при пристигане в гарата

Задълженията на водача включватспиране на превозното средство на специално определено място, поставянето му върху ръчната спирачка и информиране на диспечера и пътниците за времето на пристигане и спиране. След това той трябва да отбележи действията си в съответните документи в контролната зала и само след като позволи на работниците в гарите и обявява отпътуването от неговия маршрут, да продължи пътуването. Ако по време на пътуването е необходимо да зареждате автобуса, той трябва да свали всички пътници, да изключи двигателя и само след това да добави гориво.

Пристигане в парка

След като работникът заведе автобуса до парка,Задълженията на водача включват информиране на механиката за откритите нарушения на превозното средство. Ако има такава нужда, тогава издайте запис на тяхното фиксиране. Попълване на цялата необходима документация, включително фиксиране на оставащото количество гориво и пробег. Ако на водача се възлагат функциите на диригент, той е длъжен да предаде приходите и да попълни съответните документи.

Задължения на водача на противопожарен камион

Първата функция на такъв водачспецифичният транспорт е в съответствие с нарежданията на лидера на отбора. При негово отсъствие той трябва да докладва директно на началника на охраната. Служителят е длъжен незабавно да пътува до всички райони, където са забелязани пожарите, за по-нататъшно отстраняване. Служителят се задължава да разбере територията, която е подчинена на неговата единица, включително да познава не само пътя, отклоненията и други нюанси на маршрута, но и да знае къде са разположени най-близките точки за свързване към водоснабдяването.

задължения на водача на колата

Отговорностите на пожарникарите включватизползването на цялото оборудване и спасително оборудване в хода на работа. Тя трябва да поддържа състоянието на официалните превозни средства не само в работещата държава, но и в държавата, готова да замине. Служителят трябва да провери машината, която му е възложена, да спазва правилата за неговото функциониране, да поддържа необходимата документация, да извършва поддръжка и да спазва здравословните и безопасни условия на труд. Освен това служителят се задължава да паркира автомобила на място, като вземе предвид установената процедура и да наблюдава количеството и потреблението на пожарогасителни средства и други материали и, ако е необходимо, да ги довърши своевременно.

права

Служителят, който е получил позицията на водача, еправото да се изискват пътниците да поддържат чистотата, стандартите за социално поведение и използването на предпазните колани по време на маршрута. Освен това той има право да предложи на ръководството изпълнението на мерки за подобряване на неговата работа, безопасността на пътниците и увеличаване на производителността на превозните средства. Той може да откаже да изпълнява задълженията на водача, ако съществува риск от опасност за живота.

отговорност

Служителят може да бъде подведен под отговорностза нарушаване на административното, трудовото или наказателното право при изпълнението на тяхната работа. Той отговаря за качественото и своевременно изпълнение на функциите си и може да бъде наказан, ако не ги направи или наруши договора. Освен това служителят отговаря за превишаване на авторитета или неправомерното му използване, за предоставяне на неточна информация за изпълняваните от него задачи за неспазване на трудовата дисциплина. Освен това той може да бъде подведен под отговорност, ако не е прекратил нарушение на правилата за безопасност, не е съобщил за нарушение на правилата за трафик или е пренебрегнал други установени нарушения.

Оценка на работата

Какви са били задълженията на водача зарезюмето и колко ясно и ефикасно ги изпълнява на практика, се преценява от прекия си началник въз основа на изпълнението на функциите на служителя. Около веднъж на няколко години трябва да се провери комисия за атестиране с всички документи, потвърждаващи дейността на служителя в компанията. Като основен критерий за оценка, качествени характеристики и навременност на изпълнението на управленски наредби, както и спазване от страна на служителите на условията на длъжностната характеристика.

заключение

Водачът е служителят, за коготоима много повече отговорност и отговорност, отколкото другите служители на компанията. В някои случаи животът му е изложен на риск от загуба на здраве и живот. Следователно, преди да кандидатствате за тази позиция, трябва да получите подходящо обучение и професионално ниво на управление на превозно средство. В допълнение към основните умения служителят трябва също да има добро разбиране за структурата и функциите на колата, която му е поверена, и ако е необходимо, да извършва ремонтни работи в областта. Освен това той е длъжен непрекъснато да поддържа транспорта в работно състояние, своевременно да открива неизправностите и да извършва необходимата грижа, включително попълването на гориво, масла и преработвателни части със специални смеси.

задължения на водача

Важен фактор на тази работа също ередовна работа с хора. Водачът не само отговаря за доставянето на пътници до местоназначението, но и ако е необходимо, той трябва да може да оказва медицинска помощ, ако човек се разболее по пътя. Необходимо е също така да се вземе предвид постоянното напрежение, значението на концентрацията и способността за предвиждане и предотвратяване на аварийни ситуации, дори при лоши метеорологични условия. Трябва незабавно да оцените силата, физическите си способности и професионализма, преди да решите да си намерите работа.

Коментари (0)
Добавете коментар