Владимир Ларин: биография и книги

Изкуства и развлечения

Владимир Николаевич Ларин е добре познат геолог иписател, който е написал повече от 40 интересни, когнитивни и научни статии. Владимир Николаевич - доктор по геология и минералогия и автор на няколко книги.

биография

За живота на този изключителен човек фактибиографиите се събират малко. Известно е, че е роден през 1939 г. След дипломирането си Владимир Ларин влезе в Московския държавен университет в катедра "Геология". През 1962 г. завършва успешно.

vladimir larin

Седем години Ларин Владимир Николаевич пишенеговата теза за депонирането на редки минерали, вече през 1968 г., я защитава успешно. След това веднага започва да пише следващата дисертация, която той е представил на Академичния съвет още през 1989 г. Този път темата на неговата докторска дисертация беше Земята, нейният състав и развитие.

Докторската дисертация не само беше успешно защитима, но скоро беше отпечатана в едно от престижните издания на Канада на английски език.

Научни открития

Едно от основните научни открития на ВладимирНиколаевич стана негова хипотеза, че Земята е била първоначално хидрид. Руски геолози не само се интересуват от тази хипотеза Larin, но дори я подкрепят. Владимир Ларин вярва, че съставът на геосферите на Земята първоначално е бил хидрид.

Книги на Владимир Ларин

В основата си бяха основно само метали,силиций и водород. Но планетата се развиваше още под въздействието на водорода, освободен от дълбините на Земята. Тази хипотеза на Ларин дава основание да се смята, че обемът на планетата е представен от сфера, съдържаща метали, техните сплави и съединения, но без кислород.

Неговата визия за планетата, хипотезата на Владимир Ларинпотвърди научното мнение на академик Вернадски, който изрази същата предпоставка за структурата на планетата. Много университети са развили своите учебни и методологични комплекси по хипотезата на Ларин.

Научните статии на Ларин

Владимир Николаевич през 2013 г. е включен в редакционния съветелектронна версия на списание "Deep Oil", в която публикува много от своите научни статии. Досега Владимир Ларин е написал голям брой статии за Земята, нейната структура, развитие и бъдеще.

В своите научни произведения авторът се опита да покаже имодела на планетата, който може да бъде в близко бъдеще. Владимир Ларин показа как от гледна точка на геологията и химията нашата планета скоро ще изглежда.

Ученият се интересува от произхода на планините ивулкани. Той също така е посветил тази тема на своите научни и научни трудове. Неговите изследвания са включени не само това, което лежи в основата на вулкани, защо планини са толкова опънати, но също така разглеждат въпроса за находища на полезни изкопаеми, които, според геолозите, могат да бъдат метални и неметални.

Дейности по писане

Владимир Николаевич Ларин написа няколкозабележителни книги с научно съдържание, в които той се обявява не само като изключителен учен, но и за талантлив човек. Към днешна дата той е написал пет книги, но всички те са посветени на научната му работа.

Една от книгите на Ларин се нарича "Нашата Земя", вкойто авторът представя новата си концепция за визията на нашата планета. Учените се опитват да се проследи не само формирането на планетата (както е било изпратено, това, което се случи процеси на повърхността и дълбоки структури на Земята), но също така и да разберат какви промени очакват планетата в бъдеще. Владимир Николаевич, както вече бе споменато, написани пет книги са: "hydridic теория земята", "Редки метали гранитни формации", "Наша земя", ". Hydridic земята теория 2-ро издание," А "Земята: нова геология на нашата оригинална богата водородна планета. "

Лари Владимир Николаевич

Сред творбите му са книги и статии, посветени на неговодородното дегазиране на Земята и начина, по който се образува масло в недрата на планетата. Но от дълго време произведенията на този руски геолог не са били замесени и не са били взети под внимание. Едва наскоро неговите научни произведения и книги започнаха да бъдат популярни. Владимир Ларин направи нови и големи открития във водородната енергия. Значението на книгите и творбите му за развитието на съвременната наука и промишленост не може да бъде надценено.

Коментари (0)
Добавете коментар