Къде и как да кандидатствате за възстановяване на данъци с приспадане на собствеността

финанси

При закупуване на недвижими имоти (дача, гараж,стая, апартамент) или земя, погасяване на ипотека, лицето, което е платец на данък върху доходите, има право да използва приспадане на имуществото и да върне част от данъчните плащания.

Какво е приспадането на имот

заявление за възстановяване на данъци за приспадане на имота

Да върне част от данъка върху дохода, когатопридобиване на недвижими имоти Данъчният кодекс предвижда приспадане на имуществото, което намалява общата сума на дохода на дадено лице. Приспадането на собствеността може да бъде равно на стойността на недвижимия имот, но не и да надвишава сумата от два милиона. За ипотечен заем се приспада от 3 милиона лихви. Всяко физическо лице, което плаща данък върху дохода при установена ставка от 13%, има право на такова възстановяване.

Как да използвате приспадането и да върнете данъка

За да получите приспадане, е необходимодокументирано в регионалния данъчен орган на мястото на пребиваване. Потвърждаващите документи могат да бъдат договор за продажба, ипотека, сертификат за собственост. Освен това е необходимо да се попълни и върне декларация за данък върху доходите3 и молба за възстановяване на данъци с приспадане на имущество. Въпреки начина, по който данъкоплатецът използва възстановяването на данъка, е необходимо пакетът да бъде взет на данъчния. След получаване на уведомлението, лицата могат да се възползват от приспадане чрез своя работодател или данъчни органи.

В живота често се случват ситуации на собственостсе придобива в съвместната собственост на съпрузите. В тази ситуация и двамата членове на семейството могат да упражнят правото си на собственост, но за това трябва да разпределят своето дялово участие.

Как да попълните заявката за връщане на данък върху доходите на физическите лица, приспадане на имуществото от работодателя

За да получите право на приспадане от работодателя,трябва да поискате специално данъчно предизвестие. Процедурата за получаване на такъв документ ще бъде както следва. Данъкоплатецът попълва заявлението за възстановяване на данъци с приспадане на имуществото и го предава на надзорния орган за преглед. След тридесет дни данъчният орган издава съобщение, което трябва да бъде изпратено до счетоводното отделение на предприятието. Приспадането започва от момента на издаване на известието, с други думи, данъкът върху доходите ще бъде намален с най-близката заплата. Заявлението за възстановяване на данъци с приспадане на имущество, чийто образец е поставен по-долу, има доста проста форма на попълване.

заявление за възстановяване на данъци за проба за приспадане на имущество

Документът се адресира до ръководителя на данъчния отдел.инспекция, която се отнася до физическо лице. В "заглавката" на приложението е необходимо да се попълнят личните данни на данъкоплатеца, адрес и телефонен номер. В основната част на документа жалбоподателят иска да потвърди правото си да използва освобождаването от данък върху имуществото и да издаде известие за намаляване на размера на определен работодател. Заявлението за възстановяване на данъци с приспадане на собственост се подписва от заявителя, като към него се прилагат и копия от документи, потвърждаващи правото на собственост и документи за сетълмент.

Мога ли да подам заявление по пощата

заявление за възстановяване на данъка върху доходите на физическите лица

Законодателството установява определена редаподаване на документация с данъчната инспекция. За да кандидатствате за възстановяване на данъци с приспадане на собственост, не е необходимо да се явявате лично в надзорния орган. Най-лесният начин за изпращане на документи по пощата е с ценно писмо. При получаване на кореспонденция данъчните органи ще изпратят формуляр за уведомление с бележка за приемане на документацията. Този метод спестява значително време. След като прегледате молбата, Данъчната инспекция ще Ви информира кога ще пристигне и ще вземе съобщението за приспадане.

Хората често използватприспадане на собствеността за намаляване на ставката на данъка върху дохода. Общият размер на възстановяването може да бъде 260000 рубли, а това не е излишно пари. През последните години такова приспадане стана по-достъпно поради опростяването на процедурата за връщане.

Коментари (0)
Добавете коментар