Потребителски кредити на Rosselkhozbank

финанси

Повечето хора вярват, че Rosselkhozbankработи само в селскостопанската сфера. Това обаче не е така. Тази финансова институция, която изцяло е под контрола на правителството на Руската федерация, има линия от програми, предназначени за обикновените граждани. Ярък пример за такива продукти са потребителските заеми на Rosselkhozbank.

потребителски кредити на Rosselkhozbank
Тази организация започва да издава такива заемихора на възраст 18 години, което само по себе си е изненадващо, тъй като много малък брой банки се съгласяват да работят с кредитополучатели на възраст под 21 години. За да получи кредит, клиентът трябва да бъде регистриран в близост до един от клоновете на банката, чийто брой в страната е повече от 1600 и има трудов стаж на основното официално място на работа най-малко шест месеца. Нивото на доходите за определяне на кредитоспособността на кредитополучателя също трябва да бъде потвърдено. Личният доход в повечето случаи е достатъчен за проектирането на програмата и не е необходимо да се включват съучастници.

Необходими документи за регистрация

потребителски лихвен процент
Потребителски кредити Rosselkhozbank, издадени при предоставяне на следните набор от документи:

  • настоящ паспорт на Руската федерация;
  • военен билет. Този документ се изисква да бъде предоставен до 27-годишна възраст;
  • удостоверение за доход под формата на 2-NDFL;
  • попълнен формуляр за кандидатстване.

За повече информациясе препоръчва да посетите официалния сайт, който представя в Интернет Rosselkhozbank. Калкулаторът за потребителски кредити, намиращ се на страниците му, ще помогне на кредитополучателя да изчисли удобния план за плащане и сумата на заема, която не надхвърля месечното му ниво на доходите. Освен това можете да намерите онлайн формуляра на формуляра за кандидатстване и да попълвате, изпращате имейл до управителя на кредитния отдел.

Видове предоставени програми

rosselkhozbank калкулатор на потребителския отдел
Потребителските кредити Rosselkhozbank могат да бъдат разделени на две основни категории:

  1. Целевите заеми са заеми, отпуснати за постиганеконкретна цел, специално определена в договора. В случай на такъв заем, клиентът може да разчита на по-меките условия, които Rosselkhozbank може да предостави. Потребителски кредит, чийто лихвен процент не може да надвишава 17%, може да бъде издаден за закупуване на оборудване или превозно средство, за ремонт, недвижими имоти, образование, закупуване на лекарства и т.н.
  2. Непосочените заеми са заеми, при които банката осигурява исканата сума и не се интересува от бъдещата си съдба. Лихвата за такъв заем не може да бъде по-малка от 18%.

Потребителските кредити Rosselkhozbank можеда бъдат получени до 5 години. Максималната сума, която може да бъде взета, е 10 милиона рубли, но за да получите повече от 300 хиляди, организацията ще изисква гаранция от поне едно лице и повече от 1 милион рубли. - ипотекиран имот под формата на недвижим имот.

Най-често се разглежда заявление за заембанка в рамките на една седмица. За предоставянето на кредит финансовата институция не начислява комисион, което е огромно предимство при избора на заемодател.

Коментари (0)
Добавете коментар