Възможно ли е да възстановите данъка върху приходите при закупуване на автомобил? Документи за връщане на данъка върху доходите при обучение, лечение, покупка на жилище

финанси

Всяко официално наето лице знае,че месечно от заплатата си работодателят разпределя данъка върху доходите на Федералната данъчна служба. Това представлява 13% от приходите. Това е необходимост и трябва да се примирим с нея.

Възстановяване на данък общ доход при закупуване на кола е възможно?

Повечето данъкоплатци дори не се надяватда си върне тези пари. Важно е обаче да знаете, че има редица случаи, когато е възможно връщането на платен данък върху дохода или поне част от него.

От друга страна, много често е възможно да се отговори на въпроса дали възстановяването на данъка върху дохода е възможно при закупуване на автомобил.

възстановяване на данък върху приходите при закупуване на автомобил

За двете категории граждани, да кажем, че Данъчният кодекс определя списък на случаите, когато такава процедура е възможна. За да получите обратно парите, платени на държавата, можете да:

1. Ако са били обучени на такса в институции, лицензирани за образователни дейности.

2. Ако платиха за образованието на децата си в такива институции.

3. Ако са били принудени да използват платени медицински услуги или да купуват скъпи медикаменти.

4. Ако допълнително плащате вноски за финансираната част от пенсията.

5. Ако участвате в програмата за пенсионно осигуряване и плащате вноски.

6. Ако правите благотворителност.

7. Ако сте закупили или сте участвали в изграждането на жилища, както за своя сметка, така и за сметка на заемните средства. Това включва изплащане на лихви по ипотечно кредитиране.

Както виждаме, връщането на данъка върху доходите при закупуване на автомобил не се предоставя.

декларация за данъчна декларация

Защо да съхранявате документи

Въпреки това, когато купувате автомобил, има смисълзапазете всички документи, издадени по време на транзакцията. По-специално, тя се отнася до договора за покупка, продажба и получаване (чек) на плащане или разписка, ако машината е закупена "на ръка". Може да се нуждаете от тях, ако решите да продадете своя железен кон за по-малко от три години. Както знаете, ако един гражданин получи доход, той трябва да плати данък от 13%. Следователно, след продажбата на автомобила част от приходите ще трябва да бъдат дадени на държавата. Но има случаи, когато това може да се избегне или да се намали данъчната тежест.

  1. Ако сте притежавали автомобила повече от три години, след като го продадете, няма да трябва да плащате данък.
  2. Ако собственикът на това превозно средство виебяха по-малко от три години, тогава имате право на данъчно приспадане. Това означава, че можете да намалите сумата, с която ще трябва да платите 13%. Ако имате документи, потвърждаващи, че сте платили повече за кола, отколкото сте получили, когато сте го закупили, ще бъдете освободени от данък. Ако продажната цена е по-висока от покупната цена, можете да намалите данъчната основа със сумата, посочена в документите, издадени след придобиването. В случай, че оправдателните документи не бъдат запазени, приспадането на собствеността може да достигне едва 250 000 рубли.

Както можете да видите, въпреки факта, че възстановяването на данъци при закупуване на автомобил е невъзможно, съхранението на документи все още има смисъл.

условия за възстановяване на данъка върху дохода

Изисквани документи

Но нека се върнем към случаите, когато стигнемобратно пари, платени на държавата, все още е възможно. За да изпълните тази процедура, ще ви е необходима данъчна декларация за връщане. Извършва се съгласно одобрената форма на 3-NDFL. Той посочва вашите лични данни (име, паспортни данни, доходи, разходи за обучение, лечение или закупуване на жилища и др.). Този формуляр се предоставя на данъчната служба в мястото на пребиваване. Едновременно с това е необходимо да се представят на инспектора документите за връщане на данъка върху доходите. Те включват:

  1. Справка от работодателя - 2-NDFL.
  2. Паспорт и копие на страницата с обща информация и реклама.
  3. Копирайте и оригиналния TIN.
  4. спестовна книжка или копие от документ, с посочване на текущата сметка, които трябва да бъдат изброени средства.
  5. Разписки за плащане за обучение, настаняване, лечение и др. (Копие и оригинал)
  6. удостоверение за раждане на детето, ако се приеме, приспадане за образование или лечение, както и копие от него.

    документи за възстановяване на данък общ доход

Специални случаи

Това е общ списък. Освен това за всеки отделен случай се изискват други документи. Така че, за да получите социално приспадане за обучение, ще ви е необходимо споразумение за предоставяне на услуга и лиценз от образователна институция. С възстановяването на разходите за лечение в допълнение към договора е полезно и удостоверение от счетоводната служба на клиниката. Получаване на приспадане на собственост за придобиване на жилище няма да направи без договор за закупуване, удостоверение за регистрация на собствеността, както и заем споразумение и приходи от лихви, ако има ипотечно кредитиране. Естествено, често има ситуации, при които списъкът на документите може да се промени. Следователно всеки случай трябва да се разглежда индивидуално.

Възстановяване на данък върху доходите, условия

Декларация за 3-NDFL и свързаните с нея документисе подават след изтичането на годината, в която данъкът е бил удържан, и има обстоятелства, които дават право на приспадане. Ако в същото време е получил определен доход, например продажбата на автомобил или апартамент, декларацията трябва да бъде представена не по-късно от 30 април на следващата година. Ако няма такива, тогава документите могат да бъдат подадени по всяко време през следващите три години. След подаването на документи те подлежат на проверка на бюрото. В рамките на един месец след завършването му и подаването на заявление за възстановяване на данъци парите се прехвърлят на посочената разплащателна сметка.

възстановяване на данъци при закупуване на автомобил

заключение

Въпреки очевидното объркване, нищоВ процедурата, която обмисляме, няма сложна процедура. Разбира се, връщането на данък общ доход при закупуване на автомобил е невъзможно, но е възможно да се възстановят част от разходите за обучение в училище за шофьори, опреснителни курсове или дори престой на дете в детска градина.

Коментари (0)
Добавете коментар