Данъчен кредит за апартамент. Апартамент в ипотека: приспадане на данъци

финанси

При закупуване на къща, данъчно приспадане заапартамент. Състои се от няколко части, но неизменно присъства и представлява значително количество. За да работите правилно с този аспект, трябва да проучите неговите характеристики.

кредит за жилищни данъци

От какво се състои данъчното приспадане?

Има три компонента, от които има данъчен приспадане за апартамент:

 1. При ново строителство или закупуване на готов строителен обект на Руската федерация или определен дял, парцел.
 2. При връщане на лихвите по заеми, взети в организации, опериращи в Русия, или от частни предприемачи.
 3. За да се намалят лихвите по кредитите, които са взети в банките, когато сумата, участващи в изграждането или закупуването на готовия жилища пропорция.

Размер на приспадането на данъка

Данъчно приспадане на апартамент в максималната му стойностсумата може да бъде получена при закупуването на апартамент на стойност 2 000 000 рубли. Ако общата стойност на покупката е повече, данъчното приспадане все още се изчислява от 2 000 000 рубли. Най-големият размер на приспадане може да се приложи както за придобития обект на собственост, така и за неговата група.

Кога да закупите свой собствен дом ще бъдекредитът е взет, приспадането на данъка за апартамент се изчислява от максималната сума от 3,000,000 рубли. Тази сума се изразходва не за покриване на разходите, свързани с покупката на апартамент, а за изплащане на заема. Ограничения върху данъчния приспадане се прилагат за заеми, които са направени след 1 януари 2014 г.

Ако човек, който е данъкоплатец, не е получил всички плащания в пълен размер, тогава останалата част от парите, които има възможност да получи при настъпването на всеки следващ данъчен период.

данъчно приспадане на документите за апартамент

Такси за изчисляване на данъчните удръжки

Когато се извършва ново строителство или се придобива имот в готовата къща, тези разходи се определят:

 1. Проектиране на документи, за които се изпълняват проекти и изчисления.
 2. Придобиване на различни материали за изграждане на сгради и допълнителни съоръжения.
 3. Придобиване на жилище, като се вземат предвид случаите, когато се купува незавършено жилище.
 4. Изпълнение на строителни и довършителни работи на конструктивни елементи.
 5. Организиране на пълна комуникационна линия, включително доставка на светлина, вода и газ.

Изчисляване на данъчния приспадане за закупуване на апартамент

Размерът на данъчния приспадане включва такива компоненти:

 1. Придобиване на жилищни помещения.
 2. Правете покупка на конкретен имот в къща, която все още не е завършена.
 3. Закупуване на всички необходими материали за строителство.
 4. Довършителни работи, които се използватдиректно на обекта, закупени изключително за жилищно настаняване. Също така в тази статия е проектирането на документацията, която определя оценката за целия списък на допълнителни работи, свързани с довършването и завършването на жилищните помещения.

За да се вземе предвид размерът на приспадането на данъка,който отива до края на строителството и изправени пред помещенията, е необходимо да се уточни в договора за покупка на жилище, че къщата все още не е завършена. Други разходи, които не са включени в списъка, нямат значение при съставянето на данъчен приспадане. Ако имате нужда от продукт на реконструкция, закупуване на мебели и санитарно оборудване, регистрация на всички необходими сделки, тогава всички тези граждани трябва да продават за лични пари. Когато се извършва покупка на апартамент от пенсионер, данъчното приспадане се изчислява автоматично само при активна работа и при официална заетост.

получавате данъчен приспадане за апартамент

Данъчното приспадане не се използва в някои ситуации

Случаи, при които не се взема под внимание данъчно приспадане:

 1. В случаите, когато плащането за строителство или завършено жилище е било направено от името на работодатели или други лица от частта от размера на майчинския капитал или финансирането, които са в бюджета.
 2. Ако стандартният договор за продажба на апартамент е подписан между роднини, т.е. взаимозависими лица.

Точната сума на приспадането на данъка

Ако имотът е придобит със собствен капиталсобственост само преди 1 януари 2014 г., размерът на приспадането ще бъде равномерно разпределен между неговите собственици. След това време тази привилегия се анулира. Приспадането на собствеността се разпределя между всеки собственик, в зависимост от конкретната част от разходите, направени при придобиването на конкретен недвижим имот.

Когато родителите купуват жилища с деца,те имат право да откажат да разпределят данъчното облекчение на части, а да вземат цялата сума, тъй като тя отива в едно семейство. Понякога закупуването на жилище по договор за бартер с плащане. В този случай данъчното приспадане се разпределя и според всички параметри, тъй като сключването на това споразумение не противоречи на закона, по-специално на разпоредбите на Гражданския кодекс на Руската федерация.

Имотът, който двамата съпрузи купуват след товасключването на брак, се признава за свое общо имущество, така че данъчното приспадане се дава на тях без служебно правоотношение. В този случай сумата се разделя по взаимно съгласие.

апартамент в приспадане на ипотечния данък

Как да получим данъчен приспадане?

За да получите данъчен приспадане, трябва да сте данъкоплатец и да извършите следните действия:

 1. Налице е задълбочено попълване на декларацията, водена от една форма на 3-NDFL.
 2. Издава се удостоверение от счетоводната служба, което трябва да бъде взето на работното място. Показва получените и удържаните суми. Разработена е съгласно унифицираната форма на 2-NDFL.

Когато се изчислява приспадането на данъка за апартамент, документите се изготвят в такъв списък:

 1. Доказателство за регистрациясобственост, което е необходимо за самостоятелно придобиване на напълно изградена жилищна сграда, както и за изграждане на строителна площадка.
 2. Договор, потвърждаващ придобиванетоапартамент или стая, както и прехвърляне на пълен апартамент или дял в него. Сертификат за регистрация на собствеността също е подходящ. Списъкът на документите варира в зависимост от вида на транзакцията.
 3. Когато се извършва покупката на земя,които ще се издигнат от свое специално сграда, трябва да предоставите на удостоверение за регистрация на правата на собственост, съставен единствено от придобитата земеделска земя.

закупуване на документи за приспадане на данъка върху апартаментите

Документи за копие на плащане

Когато се взема предвид данъчното приспадане на апартамент, документите задължително трябва да бъдат събрани и систематизирани:

 1. Потвърждение, че данъкоплатецътзакупен имот за лични пари. За да направите това, трябва да представите определени документи. Това са различни разписки, които се заплащат от входящите поръчки, банкови извлечения, потвърждаващи прехвърлянето на средства от сметката на данъкоплатеца към сметката на продавача; парични или стокови чекове; актове, потвърждаващи фактите за закупуване на определени стоки от физически лица, при необходимост трябва да се впише необходимата информация за продавача - тези, които се съдържат в паспорта.
 2. Доказателство за добро заплащанекредит или лихви, натрупани при сключването на договор за заем. Тази категория включва апартамент в ипотека. Данъчното приспадане се изчислява съгласно специален план. Ако няма парични ваучери, в този случай такива документи могат да бъдат специални изявления, както и сертификати от организацията, която е била ангажирана с отпускането на заем, че са платени всички необходими лихви. Когато се извършва покупката на апартамент, документите за приспадане на данъците (по-точно наличието на тях) предвиждат пълна сила.

закупуване на апартамент чрез приспадане на данъка на пенсионера

Документи за закупуване на апартамент в съвместна собственост

Когато има закупуване на жилища в съвместна собственост, е необходимо да се предоставят такива документи:

 1. Копие от удостоверението, удостоверяващо брака.
 2. Писмено споразумение, което представлява искане за таксуване от страна на всяка страна на част от приспадането на данъка, еквивалентно на изразходваните финансови средства или назначено с лично споразумение.

Приспадане на данъка върху недвижимото имущество за апартамент, когато се подаде заявление до работодател

Ако се обърнете към работодателя, данъкътприспадането може да бъде получено преди края на този данъчен период, но правото на получаване на тази привилегия трябва първо да бъде потвърдено от данъчната администрация. За осъществяването на такова събитие данъкоплатецът е длъжен:

 1. Напишете специално приложение. Данъчното приспадане на апартамент може да се получи само след като бъде подадено. То посочва искането за право на данъчен приспадане въз основа на изброените факти.
 2. Необходимо е да се подготвят копия от всички документи, без които не можете да получите данъчен приспадане за апартамент.
 3. Прехвърляне на данъчната администрация на мястото на постояннорегистрация правилно и точно попълнена заявка с предварително сглобен и систематизиран пакет от необходимата документация. Всички документи трябва да са в отлично състояние, така че да можете лесно да получите данъчно облекчение за апартамент.
 4. След един месец да получите разрешение отданъчната администрация да получи пълния размер на приспадането на данъка. Това ще стане, ако всички правила бъдат спазени и лицето е предоставило пълен пакет от документи, защото в противен случай процесът на формиране и получаване на данъчно приспадане може да бъде сложен и забавен.

декларация за приспадане на данъка за апартамента

За да получите приспадане на данък сградиапартамент, трябва да съберете пълен пакет документи и не забравяйте да се свържете с данъчната администрация. Сумата ще бъде предоставена само ако са изпълнени всички условия, свързани с покупката на имота и приложението. Тогава доста голяма сума пари чака човек или група хора.

Коментари (0)
Добавете коментар