Svyaznoy Bank: Кредитни карти

финанси

През последните години кредитният пазар на Руската федерацияВсе повече и повече играчи се появяват във федерацията. Едно от тях беше Свяйной. Банката, чиито кредитни карти започнаха да печелят много бързо любовта на населението на страната. Повечето експерти твърдят, че ако организацията не ограничи издаването на кредитни карти, днес те ще се срещнат в чантата на всеки втори жител на Русия. Какви са програмите, предоставяни от тази финансова организация, така че да привличат потребителите?

свързани банкови кредитни карти
Главна посока

От всички посоки, които "Svyaznoy" се развивабанка, кредитните карти заемат водеща позиция. На официалния уебсайт на тази финансова институция можете да видите, че техните услуги могат да се използват във всяка страна по света и да получат необходимите средства от всеки банкомат. Използвайки картата на тази банка, можете да поемете до 250 000 рубли.

Общата организация осигурява на своите клиенти 3разновидности на най-популярната програма "Light" - 5000, 3000 и 2000. Фигурата в нейното име означава минималното плащане, което искате да направите веднъж в платежния период. Лихвата по кредита и размерът на всяка комисионна са индивидуални за всеки от клиентите. Кредитна карта "Svyaznoy" - банка наистина надеждна - ви позволява да получите пари на следните цени:

кредитна карта на свързана банка

  • 46-69% за "С-Линия 2000";
  • 36-60% за "C-Line 3000";
  • 24-48% за "C-Line 5000".

Кредитният лимит, който може да бъде използванкредитополучателят, както е в случая с лихвения процент, се определя индивидуално за всеки от тях. За нарушения на режима за поддръжка на програмата се предвижда гъвкава система от санкции. Първият от тях (в случай на закъснение) кредитополучателите ще бъдат длъжни да платят пет дни след края на периода на фактуриране, вторият - на 35-ия ден, третият - на 65-ия. Свързаната банка, чиито кредитни карти "S-Line" е много лесна за приемане, за съжаление не предоставя гратисен период за един от тях, а именно: "S-Line 2000". Останалите карти имат гратисен период от 50 дни.

За баланса на средствата по сметка на собственикафинансова институция натрупва някакъв интерес. С баланс от 10 до 100 000 рубли. банката таксува 10% годишно, ако салдото надхвърля 100 000 рубли. този процент се намалява на 5.

"Свързана" банка. Издаване на кредитна карта: условия и документи

За да получите такава услуга, трябва да дойдете в банковия клон или в някоя от нейните салони за комуникация. Клиентът трябва да отговаря на следните условия:

  • да е на възраст между 21 и 65 години;
  • да достави валиден паспорт на гражданин на Руската федерация;
  • да посочат във формуляра за кандидатстване своите текущи работни и мобилни телефонни номера.

свързана банка да издаде кредитна карта
През последните няколко години компанията е ангажиранапопуляризиране на техните услуги сред различни предприемачи. Днес Svyaznoy, банка, чиито кредитни карти са придобили популярност сред огромен брой руснаци, предоставя своите услуги на повече от три хиляди различни юридически лица в различни области. Това са дружества, които се занимават както с финансови услуги, така и с търговия на едро и дребно. В допълнение, банката участва в задължителната система за гарантиране на влоговете, така че клиентите й не могат да се притесняват за сигурността на своите средства. В случай че банката фалира, те ще получат всички свои депозити под формата на компенсация от държавата.

Коментари (0)
Добавете коментар