Помощ за инвалидност.

финанси

Въпроси, свързани с живота на хората с увреждания в Българиянашата страна винаги са били, са и остават един от най-актуалните днес. Въпросът е, че в този случай, за да не останат гражданите от тази категория абсолютно незащитени, е необходимо да се разберат правилно всички законодателни актове, които са приети и одобрени от правителството на нашата страна.

Въпросът, на първо място, засяга такъв въпрос,като помощ за хората с увреждания. Първото нещо, на което трябва да се обърне внимание при вземането на решение по този въпрос, е кой се нарежда сред хората с увреждания. Както знаете, има три степени на инвалидност. Това е първото, второто и третото. Степента на инвалидност се определя от степента на увреждане, произтичащо от получаването на всякакви наранявания или заболявания. Помощта за инвалидност също ще зависи от групата. Необходимо е да се отговори на въпроса дали дадено лице може да служи, да осигури всичко необходимо, да се движи самостоятелно и да комуникира с другите. Ако в този случай се вземат предвид деца под пълнолетни, те говорят за деца с увреждания, които имат право на надбавка. Това се нарича хандикап за деца с увреждания.

Ако прочетете внимателно федералния закон,приета през ноември 1995 г., става ясно, че увреждането на първата група е определено за период от две години. Що се отнася до увреждането на втората и третата група, те имат период до една година.

В края на този период е необходимо отново да се подложи на медицински преглед. Но има и болести, които изискват така нареченото вечно увреждане.

Обезщетенията за инвалидност се отпускат за вечни временабази в два случая. Първо, ако става дума за факта, че дадено лице има болест, според която той трябва да бъде присвоен за цял живот. Второ, инвалидността без срокове се дава не по-късно от четири години от датата на нейното усвояване, ако не се наблюдава подобрение в състоянието.

Ръководството играе важна роля за хората с увреждания, и двететъй като те вече нямат други средства за издръжка, защото не работят. Не по-малко важен въпрос е въпросът за момента на разпределяне на обезщетенията. Обезщетението за възраст ще бъде определено от деня на подаване на заявлението за назначаването му. Помощта за инвалидност ще бъде определена от момента, в който е създадена групата за инвалидност. Има обаче една особеност: надбавката ще бъде изплатена по-малко от три месеца преди датата на директно подаване на заявлението.

Изплащането на обезщетения обикновено етекущия месец. Ако получателят неочаквано умре, обезщетението се изплаща изцяло преди месеца на смъртта му. Целият размер на обезщетението, което не е поискано своевременно от получателя, се изплаща за период не по-дълъг от три години до момента на искането.

Важен аспект е и въпросът за получаванетосоциални жилища на хората с увреждания. Ако отново се обръщат към законодателството, може да се заключи, че ако хората с увреждания и семейства, отглеждащи деца с увреждания, регистрирани преди януари 2005 г., те ще получат т.нар субсидията, т.е. фондове, които Те се използват за подобряване на жилищните условия. Когато това се взема предвид и този факт, тъй като предлагането на жилища в даден момент, както и състоянието на лице с увреждания.

Жилищата за такива хора и семейства се дават въз основа на трудов договор.

Ако говорим за деца с увреждания, коитоса сираци или са оставени без родителска грижа, те имат право не само на обезщетения за инвалидност, но и да гарантират осигуряването на жизнено пространство веднага щом достигнат осемнадесетгодишна възраст. Обаче живото пространство ще им бъде дадено, ако могат да служат сами.

Коментари (0)
Добавете коментар