Данъчна амнистия за транспортния данък, когато е приложимо, данъчно облекчение за лица с увреждания върху транспортния данък, основната ставка на транспортния данък

финанси

Понастоящем базовият курс на транспортданъкът се таксува от 1000 рубли. Какво определя сумата, платена на хазната? Най-често се вземат предвид мощността на двигателя на автомобила и района, в който е регистриран автомобилът. Има много уебсайтове, т.нар. Калкулатори, които помагат на собствениците на коли да разберат приблизителния размер на бъдещия данък при превоз.

Поради факта, че данъкът върху транспорта не е многоданъчната служба не следи отблизо фактите за неплащане и не наказва неплатьорите. Поради това, което много десетилетия шофират по автомобилите, без да плащат транспортния данък. Факт е, че при покупката и продажбата на автомобили липсва заявка за разписка за този задължителен принос към държавния бюджет, тъй като много собственици на автомобили го използват успешно. В резултат на това руските автомобилисти са били задължени от данъчните служби няколко милиарда рубли. И така, през 2009 г. за първи път бе приет закон, който премахва част от задълженията към държавната хазна. В противен случай това означава, че е установена данъчна амнистия за транспортния данък. Това обаче не означава, че този тип събиране на пари от автомобилистите е отменено. Напротив, той продължава да действа. И данъчната амнистия за самия данък транспорт само означава, че собственикът на автомобила, който не е платил данъка, след определен период от време вече няма да бъде длъжник на проверката. Назначен и краен срок. Така данъчната амнистия за данък върху транспорта влиза в сила от момента, в който тя отнема цели 3 години от датата на плащането.

Как да накаже тези, които не плащат транспортданък и на кого не се прилага данъчната амнистия за данък върху транспорта? Тези хора плащат глоба, в някои случаи им се налага забрана за напускане на страната и на колата. Последното наказание обаче е изключително рядко. Между другото, не само данъчна амнистия за транспортния данък беше приета, но бяха решени и няколко други много важни въпроса, които се отнасят до превозните средства и техните собственици.

Най-важният от тях е въпросъттранспортния данък. Така че правото да се намали размера на вноските в съкровищницата получи пенсионери, хора с увреждания и родители, които имат три или повече деца. Привилегията за хората с увреждания при транспортния данък стана особено важна. Ако колата на инвалидното лице има мощност от 100 до 150 конски сили, тогава той изобщо не може да плати данък за транспорт. От изплащането на тази такса се освобождават и всички шофьори, чиито автомобили имат мощност на двигателя, който е по-малък от 100 конски сили.

Както можете да видите, дори ако данъчна амнистия заТранспортният данък няма да дойде скоро, лесно можете да разрешите проблема с данъците. Първият начин е да подредите колата за вашите родители - пенсионери или инвалиди. След това няма да плащате данъка. Вторият начин - да продадеш този автомобил и да купиш нов - с двигател, чиято мощност е по-малка от 100 конски сили. Понякога можете да намерите честни начини, за да не плащате данък. Ако и двата варианта не ви харесват, по-добре е все още честно да плащате вноски в съкровищницата за транспорт. Може би, ако всички шофьори бяха също толкова достойни по този въпрос, проблемът с руските пътища щеше да бъде изчерпан.

При избора на автомобил трябва да разберете, че цената,който плащате за покупката, няма да бъде последният свързан с него паричен разход. Спомнете си за застрахователните плащания и данъци, опитайте да изчислите приблизителната им сума, като използвате сайта на калкулатора, за да определите мощността на двигателя - колкото повече конски сили в него, толкова по-висока е данъчната ставка. Така че изберете този двигател, данък, за който ще можете да!

Коментари (0)
Добавете коментар