В коя банка са най-изгодните кредитни карти?

финанси

2012 показа, че клиентите на банките са все по-честоискате да получите най-достъпния продукт. Това са кредитни карти. Ако клиентът внезапно се нуждае от определена сума пари, той няма да трябва да отиде във финансова институция, да прекарва ценно време в очакване. Той може просто да отиде до банкомат и да получи пари. Какви са най-печелившите кредитни карти за 2012 г.? Те са ли толкова удобни за потребителя? Къде се предлагат най-изгодните кредитни карти? В тази статия разглеждаме предложенията на най-популярните банки.

най-печелившите кредитни карти

Благоприятни кредитни карти. Те са от полза за клиента?

Поради високата конкуренция, многокредитните и финансовите институции са принудени да предлагат на клиентите по-лоялни условия за предоставяне на заемни средства. Цената е с кредитни карти. Те могат да служат не само като източник на пари. Кредитната карта може безопасно да плати за стоки или услуги в магазини, които имат съответния терминал.

печеливши кредитни карти
Офертата на Сбербанк

Тази институция предоставя кредитни карти,чийто лихвен процент е около 24% годишно. Максималният размер, който може да бъде даден на клиента, е двеста хиляди рубли. Приятна особеност е наличието на "свободен период". Това са няколко дни, през които не се начислява лихва за използването на средства. Това е 50 дни (календар). Можете да направите попълване на кредитни карти по няколко начина. Първият е прехвърлянето на пари от дебитната сметка. Това може да се направи чрез терминал, интернет банка или дори мобилен телефон. Вторият вариант е да депозирате пари в терминала или в банкомат, предназначен за тези цели. Третият начин е да прехвърлите пари от сметка в друга банкова институция.

Предлага се банка на Москва

За да отговорите на въпроса къденай-печелившите кредитни карти, помислете за друга финансова институция. Банката на Москва предлага същите опции за кредитни карти, но с една разлика. Състои се от предоставяне на заем в различни валути (рубла, долар или евро). Този банков продукт има висок лихвен процент, който е 26%. Максималният размер обаче е триста и петдесет хиляди рубли. "Безлихвеният коридор" също е в рамките на петдесет дни. Възможностите за погасяване на дълга са сходни.

Оферта на VTB24

най-печелившите кредитни карти 2012

Тази институция предлага такава банкапродукт като Master Card "Моите условия". Гратисният период в този случай е подобен на двата предишни варианта, като лихвеният процент е 25%. В допълнение към горепосочените начини за попълване на салдото има и още една: възможността за възстановяване на средства чрез специализирана мрежа КОНТАКТ. За да се оцени къде се предоставят най-печелившите кредитни карти, е важно да се отбележи, че VTB24 връща 5% от покупките, направени с въпросния продукт, включително тези, направени чрез интернет.

Предлагане от Алфа Банк

Това предложение се характеризира с ограничен характерсума (до 90 000 рубли). Въпреки това, годишният процент варира между 19-29%. Кредитната карта може да бъде издадена като рубла и долар. Собственици на продукта са налични акции, както и различни партньорски програми.

Заслужава да се отбележи, че за да се отговори на въпросаза това къде да се осигури най-изгодната кредитна карта, важно е да се вземат под внимание различните характеристики. Така че някои институции са насочени към определени клиенти. Например тези, които прекарват много време в полети.

Коментари (0)
Добавете коментар