Възрастови особености на деца на възраст 3-4 години: консултации за родители

Дом и семейство

Възрастовите особености на децата 3-4 години предполагатпреход към ново ниво на взаимоотношения между възрастните и детето. Детето се радва на необичайното когнитивно преживяване. Той се нуждае от повече емоционална комуникация с един възрастен, по време на който може да придобие опит в междуличностните отношения. Дейността, независимостта допринасят за бързото физическо и умствено израстване на детето. Важно е да покажете на детето, че неговите постижения са забелязани, неговият успех е добре дошъл.

Възрастови особености на деца на възраст 3-4 години: в детска градина

Младите предучилищни са активни и неуморни. Тази възраст се характеризира с бързо развитие на емоционалната сфера на детето. Децата са подложени на промени в настроението. Тяхната емоционална нестабилност е пряко пропорционална на физическия комфорт.

Речността на бебетата се разраства. Те бързо помнят нови думи, обикновени quatrains. В ежедневието се появяват заместващи елементи, които детето обича да играе в игри.

възрастови характеристики на децата 3 4 години

Възрастови особености на деца на възраст 3-4 години че те са трудни за запазваневнимание върху една тема (максимум 10-15 минути). Ето защо постоянната промяна в дейностите ще спомогне за по-доброто съсредоточаване. Паметта е по-фокусирана върху разпознаването, а не върху запаметяването.

Възрастовата криза показва развитието на детето, формирането на неговата физиология и психика. Следователно връзката с връстниците и възрастните е нестабилна.

Характеристики на развитието

Само в комуникацията децата могат да получат необходимата информация за света, хората. Любопитството на тази епоха спомага за развитието на елементарни преценки и изявления.

възрастови особености на децата на възраст от 4 до 4 години на фогос

Визуално-фигуративното мислене допринася за товапредставителство за света около нас. Децата разделят обекти във форма, размер, цвят, текстура. Те могат да ги комбинират на една обща основа (например ястия, дрехи, мебели).

Активно-ефективното сътрудничество помагада запознаят децата с елементарни хигиенни и професионални умения. Това са възрастовите особености на децата на възраст 3-4 години. Преходният период е появата на независимост. Детето протестира срещу задържането на себе си. Осъзнаването на себе си, сътрудничеството с възрастен ще помогне на детето да се справи с нови възможности и желания.

Целите за развитие

Възрастовите особености на децата от 3-4 години позволяватпостепенно преминете към по-възрастни форми на обучение. Това е моментът, когато по време на хазартните дейности децата трябва да бъдат доведени до независими действия.

Основните задачи на развитието на децата:

  • развитие на личните хигиенни умения;
  • обучение на емоционална стабилност, учтиво отношение към другите;
  • развитието на любопитството към обекти, действия, ситуации, явления;
  • обучение в различни начини на действие с помощта на обективна дейност;
  • развитие на способността за съпричастност.

Педагогическа тактика

Педагогическа тактика на възрастен (възпитател,родител) е да помогне на детето. Това е необходимо за развитието на хигиенни, трудови умения. Младите деца с удоволствие повтарят действията на възрастен - те мият съдовете, изтриват праха, измиват зъбите си, измиват ръцете си.

възрастови характеристики на децата 3 4 години консултации за родители

По време нанезависима игра на детето - може да бъде индивидуална, двойка или колективна игра дейност. Ето защо е необходимо да се създадат благоприятни условия за творчество (играчки, дизайнери, оцветяване, пластили).

Възрастните трябва да помогнат при придобиването на игри от детето. Покажете елементите на новата игра, разширете хоризонта на детето с малко известни елементи.

Знания и умения в GEF

Образователният стандарт предполага придобиването от децата в края на учебната година на определени умения, знания и умения. В същото време е необходимо да се вземе предвид равновесието между образователните и хазартните дейности.

Възрастови особености на децата 3-4 години (от GEF) предполагат развитието на мотивация за учене,творчеството. Важно е да се разбере, че е необходимо да се насърчава интересът, вниманието на детето към околните реалности. Тогава той ще има желание да продължи самостоятелно изучаването на феномени или ситуации. Любопитството на детето насърчава развитието на уменията за сътрудничество, взаимно разбирателство.

възрастови характеристики на децата 3 4 години според програмата от раждането до училището

Запознаването със себе си като независим човек помагада установи на детето нови, дълбоки отношения с родители, съвременници, възрастни. Появява се собствена позиция, която помага да се разбере, анализира тяхното поведение и поведение на околните.

Възрастови особености на децата 3-4 години (от GEF) са, че има полосъзнаване на тяхната роля (момиче, момче). В съответствие с това играта на детето може да се промени. Момичетата се интересуват повече от ястия, кукли. Момчетата са дизайнери, оръжия, машини.

Създаване на лични качества

Социално-личното развитие е включено в епохатахарактеристики на деца на възраст 3-4 години. В рамките на програмата "От раждането до училището" развитието на личните качества на детето се осъществява чрез използване на игриво, когнитивно, физическо действие. Възрастните помагат на децата не само да реализират своите чувства, мисли, но и да ги предават ясно на другите.

Важно е да помогнем на детето да разбере преживяванията,емоции. Дайте им име и характеристики. Това знание ще служи като основа, стандарт за по-нататъшно независимо изследване на емоционалната сфера от самия него.

Знанието и изпълнението на елементарни норми на поведение са задължителни. Възрастови особености на децата 3-4 години според програмата "От раждането до училището" означава индивидуална оценка на действиятадете. Необходимо е да се предизвика положително отношение на децата, да се даде положителна оценка на правилното поведение. Това ще служи като стимул за по-нататъшни доброжелателни отношения с външния свят.

Активност в игрите

В игрите се появяват детските действияцеленасоченост. Детето може да постави цел по време на рисуване и строителство и постепенно да го постигне. Но нестабилността на внимание, нестабилността на произволно поведение е постоянно разсейващи бебе от съгласувани действия. Детето бързо превключва от един обект в друг.

възрастови характеристики на децата 3 4 години как да разберем детето

Възрастови особености на деца на възраст 3-4 години представляват предпоставките за по-нататъшно проучванедейност. Младежите предучилищна възраст с помощта на възрастен капитан на елементите и правилата на колективни, индивидуални игри. Това допринася за развитието на взаимоотношенията, образуването на личността на детето и формира когнитивна и творческа дейност.

По време на играта децата укрепват познанията си за обективния и социалния свят. Необходимо е да се положат основите на култура на поведение по време на детската игра.

Консултация с родителите

Младите предучилищни деца постепенно започват да се разделятсами от родителите си. Има неустоимо желание да се направи всичко по свой начин. Децата започват да се противопоставят на контрола на възрастен. Това са възрастовите особености на децата на възраст 3-4 години. Как да разберем дете? Как да го науча учтивост и добра воля?

Това е възрастта, когато децата започват да защитават своитемнение, противопоставяйки се на предложенията на родителите. Не оказвайте натиск върху детето, опитайте се да го накарате да направи нещо против неговата воля. Така че ще има инфантилизъм, който е много по-трудно да се преодолее.

възрастови характеристики на децата 3 4 години съвет на родителите

Трябва да се даде на детето избор,за да насърчи неговата независимост. Детето трябва да разбира правилата за взаимодействие с хората, да се научи да води преговори с тях. Възраст криза е линията, която разделя детството от детството - в тази възраст са основните характеристики на деца 3-4 години. Консултациите за родителите трябва да обясняват как да се държат с детето по време на неговите капризи, сълзи.

Не е необходимо да се потиска волята на детето - това ще доведе доапатия, безразличие. С търпение разумът трябва да третира отрицателните прояви на вашето бебе. Необходимо е да се грижите за чувствата на детето. Не го унижавайте с тежки команди, строг контрол, изискване за безусловно послушание.

Необходимостта от уважение, признание - основнотовъзрастови характеристики на деца на възраст 3-4 години. Консултациите с родителите трябва да изискват сътрудничество с пациента. Важно е да остави детето да разбере, че родителите признават неговата независимост, са готови да общуват с него на равна основа. Детето взема под внимание реакцията на неговото поведение, действия. Необходимо е да се хвали бебето, показващо точността на действията му.

Възрастови особености на деца на възраст 3-4 години: съвет на родителите

възрастови особености на децата 3 4 години в детска градина

  1. Настойчивостта на детето е желанието да изразим мнението си. Липсата на лексика, сензорния резерв провокира капризи. Детето не винаги може да обясни преживяванията си. Родителите трябва да обясняват на бебето какво се чувства. Необходимо в разговор, в ситуация, за да се вземе предвид мнението на детето.
  2. Необходимо е да се предостави избор на бебето. На какъв път да отидете, какви дрехи да носите - такива прости задачи ще насърчат независимостта. Трябва да бъде съгласувано с детето - когато се подчинява на родителите си и когато той може сам да избере нещо.
  3. Погрижете се за сетивните проявидетето - да съчувствате със своите скърби и скръб. Научете се да кажете думите за това, което го разстрои. Дайте име на чувствата, емоциите на детето (скръб, умора, радост, гняв, възхищение).
</ p>
Коментари (0)
Добавете коментар