Видове заваряване и техните характеристики

бизнес

Несвързаното свързване на метални части е иима процес на заваряване сам по себе си. В този случай, самият метал се опитва да загрее до температура, която е оптимална за определен процес. Но има и студени видове заваряване, когато не се използва отопление, а частите се компресират с механична сила. В резултат на това връзката се осъществява.

видове заваряване

Характеристики на процеса на заваряване

Когато се използват различни видове заваряване, обработкатаметали възниква чрез използването на концентрирани или концентрирани енергийни потоци. Повърхностите трябва да бъдат напълно без примеси и оксиди. Само по този начин ще бъде възможно да се надяваме на съответния резултат. Седиментално налягане - така нареченото налягане, което се получава при заваряване. Благодарение на това се създава деформация в точката на свързване, която позволява свързването на частите. Трябва да се добави, че само много сферовите метали позволяват да се използват видовете заварки, които се извършват без нагряване.

Заваръчни процеси: за класификация

Има основно два основни начина, с помощта накоито метали могат да бъдат свързани чрез нагряване. Например, когато се използва налягане на утайката, се създава пластична деформация. В този случай се прилага външна сила под формата на налягане, така че металът да се деформира на кръстовището. Тези видове заваряване изискват металът да поддържа твърдо състояние. В допълнение, в различни ситуации, може да се изисква или не да се изисква предварително загряване на повърхността. Основното е, че механичните свойства на метала не се променят изобщо под такова влияние.

видове дъгова заварка

Топене като метод на заваряване

При този метод частите са свързанитопене на метала. Тази процедура се извършва в точката на контакт в частите за заваряване. Понякога се използва метал за пълнене, понякога без такива добавки. Използва се този процес, включително някои видове дъгова заварка. Сливането на стопен метал става произволно. Създава се общ басейн за заваряване. Когато металът се втвърди, се образува твърд шев.

Основни видове заваряване

Ако няколко процеса използват една и същасъщ източник на топлина за нагряване или топене, заваряване на комбинираните видове. Например, различните видове заваряване или налягане. Варианти от всякакъв вид се комбинират по начини. Например, електрически методи за заваряване може да бъде ръчен шев, и точката на челно. Основните видове са групирани точно по тези причини.

Допълнителна информация за класификацията

основни видове заваряване

Видовете използвана енергия понякога ставатоснова за разделяне на заваръчните процеси в няколко групи. Така че, разграничение между електрически и газови заваряване. Условно, например, лазерното и ултразвуковото заваряване ще се отнасят до електрически тип. В този случай се използват специални устройства, които преобразуват електрическата енергия, след което стават термични. Това е този вид, който ви позволява да загрявате необходимите части до желаната температура.

Коментари (0)
Добавете коментар