Управление на конфликти в организация

бизнес

Взаимоотношения в екипа за продуциранезасягат работата на цялото предприятие. Начинът, по който служителите се третират, оказва влияние върху тяхното емоционално състояние, производителност и т.н. Управлението на конфликти в предприятието е сложен въпрос. Необходимо е да познавате подчинените си, техните психологически характеристики, да очаквате тяхното настроение.

Управление на конфликти в екип

Служителите на всяко предприятие имат много повече отсе различават един от друг. Разбира се, всички те възприемат по различен начин какво се случва около тях. Различните възгледи за същите събития са съвсем естествени, но не забравяйте, че с тях започват конфликтите.

Същността на конфликта се крие във факта, чепротивоположни мнения, позиции, интереси се сблъскват, опитвайки се да се потискат. Всичко това води до факта, че работата на колектива се влошава, нормалното взаимодействие изчезва. Управлението на конфликти в организацията трябва да се извършва от мениджъра. Ситуации, които могат да се превърнат в нещо неприятно, той трябва да предвиди и потисне преди момента на появата им. Управлението на конфликти в една организация е вид изкуство, което, между другото, не е толкова лесно да се овладее.

Причините за конфликтите са различни. Основните са три. Първият е свързан с целите. Долната линия е, че страните виждат различно бъдеще за едни и същи обекти. Вторият тип конфликт е пряко свързан: страните не могат да постигнат консенсус в търсенето на решения на настоящия проблем. Последната група включва конфликти, възникнали поради чувствата и нагласите, които хората изпитват един към друг. За да се овладее управлението на конфликти в една организация, е необходимо да се разбере тяхната същност, да се определи с какво са свързани.

Психолозите разграничават пет нива на конфликт:

- в личността;

- между личности;

- в рамките на групата;

- между групите;

- в организацията.

Източниците на конфликти също са различни:

- Недостатъчна независимост;

- недостиг на ресурси;

- различни задължения и т.н.

Управлението на конфликтите в организацията се осъществява чрез различни методи. Те включват:

- тези, които се основават на използването на окупираната насока;

- тези, които са свързани с разделянето на конфликтните страни;

- тези, които са свързани с интеграционен механизъм, предназначен да контролира конфликтните (куратор и т.н.);

- методи, които включват обединяването на хора чрез общи дейности.

Тези конфликти се наричат ​​функционални. Кои са под контрола на ръководството. Те са предвидени и имат известна полза за самата организация. По правило те възникват по време на спорове, срещи и т.н. Важно е двете страни да контролират изцяло не само себе си, но и цялата ситуация като цяло.

Нефункционален е конфликтът,които излязоха извън контрол. Това непременно ще доведе до намаляване на нивото на производство, появата на враждебни отношения, лошото разпределение на ресурсите и т.н.

Ако не можете да спрете ненужен конфликтпо-рано е най-добре да го отстраните толкова леко и ненатрапчиво. В някои случаи е достатъчно само да се променят условията, в които се намират служителите. Опитните мениджъри знаят много добре, когато е необходимо да се опитват да съберат заедно хората и когато са най-добре разделени един от друг.

В екстремни случаи мениджърите могат да прибягват дочестен разговор. По време на изказването си за това какво се случва, разказва как конфликтът засяга работата на предприятието, задължително са определени последиците, които ще станат възможни, ако конфликтът не свърши тук и сега.

Коментари (0)
Добавете коментар