Какви са социалните или социалните отговорности на един социален преподавател?

бизнес

Преди да разберете същността на професията, това е необходимосе справят със самото име. Състои се от две огромни понятия. По дефиниция "възпитател" е човек, който се занимава с преподаване и възпитание. Просто казано, учител. "Социално" на латиница означава "обществено", т.е. свързано с обществото. Сега картината става малко по-ясна. Съществува определена връзка между професиите на учител и социален учител. И двата са свързани с деца по един или друг начин. Но има и значителна разлика. Учителят дава знания, носи на детето научния опит, натрупан през годините, и социалният учител му помага да се адаптира в обществото.

Кой се нуждае от "специален асистент"

социалните задължения на социалния преподавател
Обществото е доста тежконестабилни личности, а детето е най-уязвимата част от него. В хода на растежа и развитието на децата има много различни проблеми и трябва да има някой, който да ги разреши. Ето защо социалните или, по-правилно, социалните задължения на социалния педагог са да помагат на децата на първо място да установят отношенията си с околния свят. Най-често това са деца с физически или психологически отклонения: сираци, инвалиди, нарушители на закона и реда и представители на т. Нар. "Рискова група". Всички те имат конфликт с обществото, а социалните отговорности на социалния педагог са да помагат на децата да преодолеят това състояние и да се върнат към нормалния живот. В затруднено положение всеки човек се чувства изгубен и никой не се нуждае, или чувства гняв и омраза към всички наоколо. Децата чувстват всичко това по-остро. Те са категорични, беззащитни и не знаят как да се справят с превратностите на съдбата. Последствията от такова състояние могат да бъдат най-жалко. Тук е необходим човек, който може да постави всичко на мястото си и да остави малкия човек да знае какво друго може да се промени.

За какво е посветена работата

Социалните отговорности на социалния преподавател са двусмислени и включват широк спектър от проблеми. Тя изисква съдействие по различни начини:

1) Информация. На практика е необходимо детето да знае, че законът е в състояние да го защити.

2) Икономически. Съгласно съществуващите нормативни актове, помощните нуждаещи се тийнейджъри получават необходимите обезщетения, обезщетения и обезщетения.

3) Психологически. Ако е необходимо, насърчете възстановяването на микроклимата в семейството. За да стане ясно на един малък член на обществото, че той не е "изгонен" и че всичко не е загубено за него.

4) Медицински. Реална помощ в грижата за болни деца.

5) Правни. Да се ​​помогне на нуждаещите се тийнейджъри да възстановят или реализират своите права.

Социална отговорност на социалния учителсе реализират не само по отношение на децата. Той трябва да работи с родители, учители, полицейски служители и специалисти на агенции за социална защита.

След това трябва да се справят

социални задължения на учителите
Какво трябва да прави един социален учител? Работните задължения ясно описват цялата си практическа работа. За начало е необходим пълен анализ на личността на подрастващия, неговите проблеми и условията на живот. После идва редът на полезна информация. Специалистът е длъжен да каже на детето как държавата може да му помогне и какви услуги той прави. След това е необходимо да се изготви план за по-нататъшни действия. Понякога това изисква помощта на родители, учители, приятели и познати. Ако въпросът засяга болните и нуждаещите се, тогава е необходимо да се свържете с компетентните органи с молби и изисквания. Но понякога това е нездравословното положение в семейството, което кара детето да се разболее и често агресивно. В по-голямата си част това е по вина на възрастните. Социалният педагог трябва да води образователни разговори с родителите и да се опитва да уреди връзката. Работата не е лесна, но евентуален положителен резултат ви принуждава да опитате и да направите всичко възможно. Резултатът от извършената работа може да бъде изразен в една фраза: "Социалният педагог прави всичко, за да разреши конфликта, който е възникнал, и да съчетае детето с обществото и околните реалности".

Задължения на социалния учител

функционални задължения на социален учител
Дейността на всеки учител, както знаете,има за цел да преподава и да образова. Ако разгледаме функционалните отговорности на учителя на даден социален план, тогава основното е образованието на индивида. Подобни специалисти напоследък се появяват все повече в персонала на работниците в училищата, домовете за деца и интернати. Всеки ден те са близки до учениците си, те изучават живота и условията, които понякога ги тласкат към обрив. Тези хора са на защита на засегнатите деца и са като посредници между тях и външния свят. Благодарение на знанията и професионалните си умения, социалните учители полагат усилия да премахнат пречките за развитието на нова личност. Те правят всичко, за да гарантират, че детето се връща към нормалния живот и се опитват да създадат най-удобните условия за това. Най-лесният начин да изолирате тийнейджър от неблагоприятна среда. Но целта на социалните преподаватели не е така. Те се опитват да променят самата среда и да я направят подходяща за детето.

Коментари (0)
Добавете коментар