Данък върху автомобила през 2011 г.

Автомобили

Много собственици на автомобили имат многонеясна идея. Все пак трябва да плащате данъци всяка година. И техните суми постоянно се променят. В случай на неплащане на данък в определения срок собственикът на превозното средство се наказва с глоба от 20% от размера на дълга. Освен това се начислява лихва за закъсняло плащане в размер на 1/300 от лихвата по рефинансиране от Централната банка.

Тези правила са предписани в разписки,която данъчната инспекция изпраща на собственика. Ако собственикът на автомобила не е получил уведомление, глобите се наслагват погрешно. Това обаче не освобождава всеки от плащането на данъци.

Изчисляването на данъка върху автомобила се извършва за периода на регистрация на автомобила за определен собственик. В този случай непълните месеци се приравняват към пълни.

Кой плаща данък върху колата?

Данък върху автомобила се плаща на лица, на чиято територия са регистрирани превозни средства. Тези средства са предмет на облагане.

Какви са условията за плащане на транспортния данък?

Данъчният кодекс (раздел 4, чл. 57) установява, че задължението за плащане на данъка се появява на собственика на автомобила след получаване на данъчно предизвестие. Това означава, че задължението за плащане на такси възниква след получаване на разписка или уведомление за намаляване на данъците. Тази разпоредба се прилага за физическите лица. От юридическите лица се изисква да подават декларацията сами.

Времевата рамка за плащане на данъка върху транспорта се определя от местното законодателство.

От 1 януари 2011 г. промените в Данъчния кодекс, които въведоха федералния закон от 27 юли 2010 г., влязоха в сила. Сега регионите трябва да определят свои собствени условия за плащане на данъци, но тези условия не могат да бъдат определени по-рано от 1 ноември след отчетната година. Тези изменения ще влязат в сила при плащането на данъци през следващата година. За 2010 г. транспортната такса се изплаща съгласно предварително установените условия.

Каква възраст е колата?

За да изчислите данъка, трябва да знаете възрастта на автомобила. Възрастта започва да се брои от 1 януари на следващата година до годината на освобождаване.

Как се изчислява данъкът за колата?

Колекцията от превозни средства, оборудвани с двигател, се зарежда с всяка конски сили. Одобрената данъчна ставка след това се умножава по мощността на двигателя.

Ако двигателят се смени в автомобила,който се различава в сила от предходния, собственикът на колата трябва да подаде заявление до Държавната инспекция по безопасност на движението за извършване на промени в техническия паспорт. От този момент нататък колекцията ще бъде направена според новите характеристики.

Данъкът за автомобила за физически лица се изчислява от данъчните инспектори. Юридическите лица трябва да го направят сами.

Как да разберете данъчни просрочия?

Можете да кандидатствате лично за данъчната проверка. Освен това, има възможност за посещение на он-лайн услуга "данъкоплатец лична сметка" на интернет страницата на Федералната данъчна служба на Русия. Под формата трябва да въведете лична информация и данъчен номер, системата е дал цялата необходима информация.

Какви са ставките на транспортния данък?

От 1 януари 2011 г. измененията на чл. 342 и чл. 361 от втората част на Данъчния кодекс. От този период данъците върху автомобилите за 2011 г. намаляват два пъти.

Сега собственик на кола с двигател до 100 конски сили е необходимо да плати 2,5 рубли за една сила (вместо 5 рубли, както беше преди). За машини с мощност от 100-500 конски сили - сумата на данъците идва от 3,5 рубли, 150-200 конски сили - е 5 рубли, 200-250 конски сили - е равна на 7.5 рубли, повече от 250 конски сили - достига 15 рубли.

Какви документи са основа за събиране на данъци?

Таксата за транспорт се заплаща в съответствие сГлава 28 от втората част на Данъчния кодекс, както и законите на субектите на Руската федерация. Регионите определят данъчните ставки в съответствие с Кодекса. Те също така определят реда на плащане и данъчните облекчения.

Коментари (0)
Добавете коментар